ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ στην πλατφόρμα e-me του Υπουργείου Παιδείας

Το υλικό της τάξης μας θα αναρτάται στην πλατφόρμα e-me, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει. Παρακαλείστε θερμά να γραφτείτε (όσοι δεν έχετε ήδη γραφτεί) και να μπαίνετε τακτικά, ώστε να δουλεύετε με τα παιδιά από το σπίτι. Μας ενδιαφέρει η μέγιστη δυνατή τριβή με τη γλώσσα.