2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων/ Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Το ΦΕΚ του ν. 4547/18 για τις Δομές Εκπαίδευσης (Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις)

https://blogs.sch.gr/marvlachou/files/2018/10/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018-1.pdf

Το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και σ` αυτό υπηρετούν συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των εξής ειδικοτήτων: Νηπιαγωγών, Δασκάλων, Φιλολόγων, Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής.

Με διαπιστωτική υπουργική πράξη https://blogs.sch.gr/marvlachou/files/2018/10/sholikoi_symvoyloi_0.pdf  τίθενται σε εφαρμογή τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

***

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

  • Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων και των Ε.Κ..
  • Ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε.
  • Η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
  • Η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
  • Η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

http://iep.edu.gr/el/

http://dipe.kef.sch.gr/

http://dipe.zak.sch.gr/