Το Νηπιαγωγείο

Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα νήπια ν` αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα του Νηπιαγωγείου βασίζονται:

α. στη γνώση για το πώς μαθαίνουν και αναπτύσσονται τα παιδιά,

β. στις σχετικές θεωρητικές συζητήσεις και στα εμπειρικά δεδομένα για το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων.

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο, το οποίο είναι ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας, οι δραστηριότητες σχεδιάζονται και υλοποιούνται βάσει των κατευθύνσεων: Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτη Περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές & Φυσικό Περιβάλλον), Δημιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και Πληροφορικής.

Η επιτυχία των επιδιώξεων των προγραμμάτων εξαρτάται από τη μεθοδολογία που ακολουθείται και εφαρμόζεται, από τον υποστηρικτικό ρόλο του/της νηπιαγωγού, από την αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, από τις τεχνικές αξιολόγησης και τις ανατροφοδοτικές αλληλεπιδράσεις, καθώς και από την ανανέωση του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού του/της νηπιαγωγού.

Εξέχουσα θέση στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής δράσης λαμβάνει η δια βίου επιμόρφωση, όπως, επίσης και το όραμα που θέτει κάθε εκπαιδευτικός για το έργο του και τη σχολική του μονάδα. Σημαντικότατη πάντα παράμετρος της παραγωγικής δράσης είναι οι πρακτικές καλής επικοινωνίας και συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση