Αρχείο ετικέτας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Επανάληψη στους δεκαδικούς αριθμούς…

…έννοια των δεκαδικών αριθμών… http://www.skoool.gr/content/los/maths/10_Dekadikoi/launch.html …διάταξη δεκαδικών αριθμών… http://www.skoool.gr/content/los/maths/ordering_dec/launch.html …πρόσθεση δεκαδικών… http://www.skoool.gr/content/los/maths/summ_decimals/launch.html …πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών… http://www.skoool.gr/content/los/primary/maths/decimal_add_sub/launch.html

Δημοσιεύθηκε στη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Λίγη άσκηση…λίγη επανάληψη… στα κλάσματα

…έννοια του κλάσματος… http://www.skoool.gr/content/los/primary/maths/common_frac/launch.html …δεκαδικά κλάσματα… http://www.skoool.gr/content/los/primary/maths/decimal_fractions/launch.html …μεικτά κλάσματα… http://www.skoool.gr/content/los/maths/07_Meikta_Klasmata/launch.html …ισοδύναμα κλάσματα… http://www.skoool.gr/content/los/maths/05_Isodinama_Klasmata/launch.html …σύγκριση κλασμάτων… http://www.skoool.gr/content/los/maths/06_Sigrisi_Klasmatwn/launch.html …πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων… http://www.skoool.gr/content/los/primary/maths/add_sub_frac/launch.html … πολλαπλασιασμός κλασμάτων… http://www.skoool.gr/content/los/maths/08_Pollaplasiasmos_Klasmatwn/launch.html … διαίρεση κλασμάτων… http://www.skoool.gr/content/los/maths/09_Diairesi_Klasmatwn/launch.html

Δημοσιεύθηκε στη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Άσκηση στα Μαθηματικά

http://www.adaptedmind.com/p.php?tagId=532 Κάντε κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο, για να ασκηθείτε στην αναγνώριση της αξίας των ψηφίων,   τη γραφή και σύγκριση  πολυψήφιων αριθμών και  την εύρεση του μοτίβου σε μια σειρά αριθμών.

Δημοσιεύθηκε στη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Τελειώνοντας τη 2η ενότητα των Μαθηματικών…

…μπορώ… να διαβάζω δεκαδικούς αριθμούς; να συγκρίνω δεκαδικούς αριθμούς; να συγκρίνω δεκαδικά κλάσματα; να στρογγυλοποιώ δεκαδικούς αριθμούς; να μετατρέπω δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα και το αντίστροφο; να πολλαπλασιάζω σύντομα  δεκαδικούς αριθμούς με το 10,100,1000; να διαιρώ σύντομα δεκαδικούς αριθμούς … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Παραγοντοποίηση – Δεντροδιάγραμμα

http://www.teacherled.com/resources/primefactors/primefactorload.html

Δημοσιεύθηκε στη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Εξασκηθείτε παίζοντας ποδόσφαιρο!

Πρόσθεση Δεκαδικών αριθμών http://www.math-play.com/soccer-math-adding-decimals-game/adding-decimals-game.html Αφαίρεση Δεκαδικών αριθμών http://www.math-play.com/subtracting-decimals-game/subtracting-decimals-game.html Στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών http://www.math-play.com/rounding-decimals-game-1/rounding-decimals-game.html

Δημοσιεύθηκε στη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Κύκλος είναι αυτός!-Φ.Ε.

Μαριάννα Τ., Άννα Σ. Η ακροστιχίδα της ακτίνας: Α Κ Τ Ι Ν Α 1. Μεγάλος Έλληνας Μαθηματικός. 2. Γεωμετρικό σχήμα με πολλές ακτίνες. 3. Το ακέραιο μέρος του 3,14. 4. Οι ακτίνες του κύκλου είναι… 5. Το έχει στο … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ/2009-10/Ε', ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

«μαθηματικές» συμβουλές

Αντωνία Μπ., Μαριάννα Τ., Γιώργος Μ., Άννα Σ. Ειρήνη Ν., Ειρήνη Ν., Θάνος Τσ. Ερίσα Μπ., Γιούρτζεν Ομ., Ερίσα Μπ.

Δημοσιεύθηκε στη Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ/2009-10/Ε', ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

«όροι» με χρώμα…

Χρήστος Π., Άννα Σ., Ερίσα Μπ., Αντωνία Μπ.

Δημοσιεύθηκε στη Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ/2009-10/Ε', ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Σχολιάστε

αριθμοί και αριθμοί…

Ένας αριθμός μπορεί να είναι ακέραιος, δεκαδικός, συμμιγής, κλασματικός…   Ειρήνη Ν., Γιάννης Λ.

Δημοσιεύθηκε στη Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ/2009-10/Ε', ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Σχολιάστε