Άρθρα με ετικέτα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Επανάληψη στους δεκαδικούς αριθμούς…

…έννοια των δεκαδικών αριθμών… http://www.skoool.gr/content/los/maths/10_Dekadikoi/launch.html …διάταξη δεκαδικών αριθμών… http://www.skoool.gr/content/los/maths/ordering_dec/launch.html …πρόσθεση δεκαδικών… http://www.skoool.gr/content/los/maths/summ_decimals/launch.html …πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών… http://www.skoool.gr/content/los/primary/maths/decimal_add_sub/launch.html

Κατηγορίες: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

Λίγη άσκηση…λίγη επανάληψη… στα κλάσματα

…έννοια του κλάσματος… http://www.skoool.gr/content/los/primary/maths/common_frac/launch.html …δεκαδικά κλάσματα… http://www.skoool.gr/content/los/primary/maths/decimal_fractions/launch.html …μεικτά κλάσματα… http://www.skoool.gr/content/los/maths/07_Meikta_Klasmata/launch.html …ισοδύναμα κλάσματα… http://www.skoool.gr/content/los/maths/05_Isodinama_Klasmata/launch.html …σύγκριση κλασμάτων… http://www.skoool.gr/content/los/maths/06_Sigrisi_Klasmatwn/launch.html …πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων… http://www.skoool.gr/content/los/primary/maths/add_sub_frac/launch.html … πολλαπλασιασμός κλασμάτων… http://www.skoool.gr/content/los/maths/08_Pollaplasiasmos_Klasmatwn/launch.html … διαίρεση κλασμάτων… http://www.skoool.gr/content/los/maths/09_Diairesi_Klasmatwn/launch.html

Κατηγορίες: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

Άσκηση στα Μαθηματικά

http://www.adaptedmind.com/p.php?tagId=532 Κάντε κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο, για να ασκηθείτε στην αναγνώριση της αξίας των ψηφίων,   τη γραφή και σύγκριση  πολυψήφιων αριθμών και  την εύρεση του μοτίβου σε μια σειρά αριθμών.

Κατηγορίες: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

Τελειώνοντας τη 2η ενότητα των Μαθηματικών…

…μπορώ… να διαβάζω δεκαδικούς αριθμούς; να συγκρίνω δεκαδικούς αριθμούς; να συγκρίνω δεκαδικά κλάσματα; να στρογγυλοποιώ δεκαδικούς αριθμούς; να μετατρέπω δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα και το αντίστροφο; να πολλαπλασιάζω σύντομα  δεκαδικούς αριθμούς με το 10,100,1000; να διαιρώ σύντομα δεκαδικούς αριθμούς … Συνέχεια

Κατηγορίες: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

Παραγοντοποίηση – Δεντροδιάγραμμα

http://www.teacherled.com/resources/primefactors/primefactorload.html

Κατηγορίες: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

Εξασκηθείτε παίζοντας ποδόσφαιρο!

Πρόσθεση Δεκαδικών αριθμών http://www.math-play.com/soccer-math-adding-decimals-game/adding-decimals-game.html Αφαίρεση Δεκαδικών αριθμών http://www.math-play.com/subtracting-decimals-game/subtracting-decimals-game.html Στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών http://www.math-play.com/rounding-decimals-game-1/rounding-decimals-game.html

Κατηγορίες: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

Κύκλος είναι αυτός!-Φ.Ε.

Μαριάννα Τ., Άννα Σ. Η ακροστιχίδα της ακτίνας: Α Κ Τ Ι Ν Α 1. Μεγάλος Έλληνας Μαθηματικός. 2. Γεωμετρικό σχήμα με πολλές ακτίνες. 3. Το ακέραιο μέρος του 3,14. 4. Οι ακτίνες του κύκλου είναι… 5. Το έχει στο … Συνέχεια

Κατηγορίες: Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ/2009-10/Ε', ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

“μαθηματικές” συμβουλές

Αντωνία Μπ., Μαριάννα Τ., Γιώργος Μ., Άννα Σ. Ειρήνη Ν., Ειρήνη Ν., Θάνος Τσ. Ερίσα Μπ., Γιούρτζεν Ομ., Ερίσα Μπ.

Κατηγορίες: Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ/2009-10/Ε', ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

“όροι” με χρώμα…

Χρήστος Π., Άννα Σ., Ερίσα Μπ., Αντωνία Μπ.

Κατηγορίες: Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ/2009-10/Ε', ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο

αριθμοί και αριθμοί…

Ένας αριθμός μπορεί να είναι ακέραιος, δεκαδικός, συμμιγής, κλασματικός…   Ειρήνη Ν., Γιάννης Λ.

Κατηγορίες: Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ/2009-10/Ε', ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | Ετικέτες: | Γράψτε σχόλιο