ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ, ΑΜΕΤΑΒΑΤΟ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-test

Μεταβατικό, αμετάβατο, συνδετικό

Δημοσιεύθηκε στην TEST, ΓΛΩΣΣΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση