Αντωνυμίες – Φ.Ε.

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

1. Συμπληρώνω:

 • Οι αντωνυμίες ανήκουν στα  …………………….μέρη του λόγου. (κλιτά ή άκλιτα)
 • Οι αντωνυμίες μπαίνουν στη θέση των …………………………..(ονομάτων ή επιρρημάτων)

2. Συμπληρώνω τα είδη των αντωνυμιών:

1. Πρ………………………..

2. Κτ………………………..

3. Αυτ……………………..

4. Ορ………………………

5. Αό………………………

6. Δ………………………..

7. Ερ………………………

8. Αν……………………..

3. Υπογραμμίζω τις αντωνυμίες και αναγνωρίζω το είδος τους:

Έφαγα μερικά κεράσια.

Άλλος φταίει και άλλος θα την πληρώσει.

Ποιος περνά το δρόμο;

Μου έδωσε το βιβλίο του.

Κάνεις κακό στον ευαυτό σου.

Μας επισκέφτηκε ο ίδιος ο Γιάννης.

Το αυτοκίνητο του Μάνου μου αρέσει πολύ.

Ο Κώστας, ο οποίος είναι δάσκαλος, δουλεύει στη Λάρισα.

Μου αρέσει πολύ εκείνο το παντελόνι.

Δε θα του περάσει αυτό.

4. Συμπληρώνω την ακροστιχίδα:

Α

Ν

Τ

Ω

Ν

Υ

Μ

Ι

Α

 • Μπορεί η αντωνυμία να είναι και τέτοια.
 • Αυτή η αντωνυμία…αναφέρει. (χωρίς αρχή)
 • Δηλώνει ιδιοκτησία. (χωρίς αρχή)
 • Γράμμα της αλφαβήτας.
 • Βρίσκεται στην αντωνυμία, στην αναφορά και στην αναγνώριση.
 • Μια αντωνυμία μπορεί συντακτικά να είναι και….
 • Αντωνυμία που δίνει μια αόριστη πληροφορία.
 • Οριστική αντωνυμία
 • Αντωνυμία που αγαπάει τον εαυτό της.

5. Γράφω προτάσεις χρησιμοποιώντας αντωνυμίες.

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Δημοσιεύθηκε στην ΓΛΩΣΣΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση