Κωνστατίνος Παλαιολόγος – Φ.Ε.

  •  Ακροστιχίδα του αυτοκράτορα

Α

Υ

Τ

Ο

Κ

Ρ

Α

Τ

Ο

Ρ

Α

Σ

1. Ήταν και τέτοιοι οι συνεργάτες του Παλαιολόγου.

2. Το δεύτερο γράμμα του αυτοκράτορα.

3. Σουλτάνος (αντ.)

4. Ο αυτοκράτορας προσπάθησε να την δυναμώσει.

5. Κόλπος της Κωνσταντινούπολης.

6. Το έχει η παράταξη.

7.  Η  Βυζαντινή….είχε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη.

8. Αυτό έστειλαν για να πάει το μήνυμα στον Παλαιολόγο. (με άρθρο)

9. Ο Παλαιολόγος …. και εξόπλισε τη φρουρά της Πόλης.

10. Το έχει μέσα του ο Μυστράς.

11. Αυτή  έκλεισε την είσοδο του Κεράτιου.

12. Την πρότεινε ο Παλαιολόγος, για να εξασφαλίσει τη βοήθεια του Πάπα.

ομαδική εργασία

Δημοσιεύθηκε στην Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ/2009-10/Ε', ΙΣΤΟΡΙΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση