Εικόνα της Ανάληψης-Φ.Ε.

Στην εικόνα της Ανάληψης ο Χριστός, με φωτεινά ρούχα, εικονίζεται μέσα σε «δόξα» (κύκλο ή έλλειψη), κάθεται πάνω σε ουράνιο τόξο και κρατά στο ένα χέρι ειλητάριο  ενώ με το άλλο χέρι ευλογεί. Δυο άγγελοι εικονίζονται δεξιά και αριστερά του Χριστού να κρατούν τη «δόξα». Στο κέντρο της εικόνας, κάτω από το Χριστό, εικονίζεται η Παναγία με τα χέρια σε στάση δέησης. Δεξιά και αριστερά της βρίσκονται δυο άγγελοι. Το πρόσωπό της είναι ήρεμο,  σε αντίθεση με αυτό των αποστόλων που εικονίζονται χωρισμένοι σε δυο ομάδες. Ανάμεσά τους και αριστερά της Παναγίας, βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δε βρισκόταν εκεί κατά την Ανάληψη του Κυρίου. Ο αγιογράφος τον τοποθετεί ανάμεσα στους μαθητές για να τονίσει  το μεγάλης σημασίας έργο του και για  να καλύψει  το κενό του Ιούδα.

Σύμβολα:

Το ειλητάριο του κρατά ο Χριστός συμβολίζει το έργο του δασκάλου.

Η όρθια και αλύγιστη στάση της Παναγίας συμβολίζει τα ακλόνητα δόγματα της Εκκλησίας.

Οι διάφορες χειρονομίες των Αποστόλων συμβολίζουν τις διάφορες γλώσσες  στις οποίες θα κηρύξουν το μήνυμα του Χριστού.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της «δόξας».

Δ

Ο

Ξ

Α

1. Τόσοι είναι οι άγγελοι που κρατούν τη «δόξα».

2. Ο Χριστούς αναλήφθηκε στον………………………………

3. Βρίσκεται μέσα στη «δόξα».

4. Αυτοί βρίσκονται πίσω από την Παναγία.

  • Αντιστοίχισε:

Παναγία                                  «δόξα»

Χριστός                                     στάση δέησης

Απόστολοι                                απορημένα πρόσωπα

Άγγελοι                                     λευκοφορεμένοι

  • Τι είναι η «δόξα»;
  • Τι είναι το ειλητάριο και τι συμβολίζει;
  • Ποιο πρόσωπο βρίσκεται παράδοξα στην εικόνα της Ανάληψης; Γιατί;
  • Σ ή Λ

Ο Απόστολος Παύλος ήταν παρών κατά την Ανάληψη του Κυρίου.

Οι Απόστολοι συγκεντρώθηκαν στον κήπο των Ελαιών.

Ο Χριστός εικονίζεται μέσα στη «δόξα».

Ο απόστολος Πέτρος εικονίζεται στα αριστερά της Παναγίας.

Την Ανάληψη γιορτάζουμε πενήντα μέρες μετά την Ανάσταση.

Δημοσιεύθηκε στην ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση