Φύλλο Εργασίας – Οι Οθωμανοί Τούρκοι…

1. Τοποθέτησε την κάθε λέξη στην κατάλληλη θέση:

Μουράτ, Άγκυρα, Κοσσυφοπέδιο, Προύσα, Βαγιαζήτ, Ανδριανούπολη

Πόλεις:

Σουλτάνοι:

2. Κύκλωσε τα ονόματα των σουλτάνων:

ΑΠΒΑΓΙΑΖΗΤΤΘΡΩΜΟΥΡΑΤΑΚΟΠΒΜΟΥΡΑΤΒΛΕ

3. Αντιστοίχισε:

Οθωμανοί Τούρκοι                Μουράτ Β’

Μογγόλοι                                 Βαγιαζήτ

Σουλτάνος                               Χριστιανοί Βαλκανίων

Διάδοχος  Βαγιαζήτ               Ασιατικός λαός

4. Σ ή Λ

Ο Μουράτ Α’ ήταν διάδοχος του Βαγιαζήτ.

Ο Μουράτ Β’ ήταν σουλτάνος.

Οι Οθωμανοί δεν ήταν σκληροί πολεμιστές και Μουσουλμάνοι.

Οι Οθωμανοί εμφανίστηκαν στα ανατολικά σύνορα του κράτους.

5. Συμπλήρωσε:

(Μουσουλμάνοι, Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα, Βαγιαζήτ)

Η μόνη ελέυθερη πόλη ήταν η ………………………………..

Ο Μουράτ Β’ ήταν διάδοχος του …………………………….

Η Ανδριανούπολη ήταν η δεύτερη ……………………… του κράτους.

Οι Οθωμανοί ήταν σκληροί πολεμιστές και ……………………………..

6. Γράψε τους ορισμούς για τη μεσοστιχίδα του ΜΟΥΡΑΤ

ΠΟΛΕΜΟΣ

ΜΟΓΓΟΛΟΙ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΑΜΕΡΛΑΝΟΣ

ΒΑΓΙΑΖΗΤ

ΣΤΡΑΤΟΣ

Άννα Σ., Θάνος Τσ., Ειρήνη Ν. Μαριάννα Τ., Χρήστος Π.

Δημοσιεύθηκε στην ΙΣΤΟΡΙΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση