Αυτοκρατορίες και Δεσποτάτα» -1

 Μετά την Άλωση της Πόλης από τους Φράγκους, βυζαντινοί άρχοντες ίδρυσαν  τέσσερα μικρά κράτη με σκοπό την απελεύθερωση της σκλαβωμένης πρωτεύουσας. (Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ανέλαβαν την παρουσίαση των κρατών, με λόγο προφορικό, γραπτό, εικόνες και φύλλα εργασίας)

Και να, τα αποτελέσματα:

 

1. Η Αυτοκρατορίας της Νίκαιας – «Η Πόλη χωρίς Πόλη»

Ιδρυτής της ήταν ο  αυτοκράτορας Θεόδωρος  Λάσκαρης. Ο Λάσκαρης και οι διάδοχοί του, Παλαιολόγοι, κατάφεραν να διατηρήσουν την αυτοκρατορία για 57 χρόνια. Απελευθέρωσαν την Πόλη το 1261. Είχαν ως σύμβολο το δικέφαλο αετό, με το ένα κεφάλι να κοιτάζει τη Δύση και το άλλο τη χαμένη Κωνσταντινούπολη.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Αν η  αυτοκρατορία κρατήθηκε μέχρι το 1261 μ.Χ., για 57 χρόνια, πότε ιδρύθηκε;

2. Σ ή Λ

Ο ιδρυτής της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας ήταν ο Θεόδωρος Λάσκαρης.

Η Αυτοκρατορία έζησε 100 χρόνια.

Ιδρύθηκε το 1437 μ. Χ.

Βρισκόταν στην Ιταλία.

Το σύμβολο της Αυτοκρατορίας ήταν ο μονοκέφαλος αετός.

3. Κυκλώνω το σωστό: 

α) Η Πόλη απελευθερώθηκε από τους Φράγκους το :

1261    124ο    1252

β) Τα κεφάλια του δικέφαλου αετού κοίταζαν:

Σε Ανατολή και Δύση        Σε Βορά και Νότο

γ) Αυτοκράτορας, όταν η Πόλη καταλήφθηκε από τους Φράγκους, ήταν ο:

Μ. Κων/νος    Θ. Λάσκαρης    Ηράκλειος

δ) Οι Παλαιολόγοι κατάφεραν να διατηρήσουν την αυτοκρατορία για:

37 χρόνια    60 χρόνια    1000 χρόνια

Ειρήνη Ν., Ερίσα Μπ., Βίκτωρ Χ., Άρντι Τ., Πίνδαρος Α., Γιάννης Λ., Σοφία Ε., Δέσποινα Ι.

 Το Δεσποτάτο του Μυστρά

Το ίδρυσαν οι Παλαιολόγοι. Βρισκόταν κοντά στην Σπάρτη. Το Δεσποτάτο γνώρισε μεγάλη ακμή στα γράμματα και τις τέχνες. Εκεί έζησε ο Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων. Στο Μυστρά στέφτηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Κων/νος Παλαιολόγος. Σήμερα σώζονται μνημεία από τότε, όπως κάστρα, παλάτια και εκκλησίες.

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Συμπληρώνω:

Το Δεσποτάτο του  ……………..  το ίδρυσαν οι  …………………………, κοντά στη  ……………………………..

Μέχρι σήμερα σώζονται πολλά και ωραία  …………………., όπως  εκκλησίες, ……………………..και παλάτια.

2. Κυκλώνω λέξεις σχετικές με την Αυτοκρατορία της Νίκαιας:

ΑΥΒΩΕΚΚΛΗΣΙΕΣΧΟΨΥΜΥΣΤΡΑΣΤΕΔΓΤΕΧΝΕΣΣΑΘΠΛΗΘΩΝΜΙΚΡΣΠΑΡΤΗΓΡΑΜΜΑΤΑ

3. Σ ή Λ.

Η θέση του Δεσποτάτου ήταν στην Ήπειρο.

Ιδρύθηκε από τους Παλαιολόγους.

Εκεί στέφτηκε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου.

Μαριάννα Τ., Κική Γ., Θάνος Τσ., Άρης Μπ.

Δημοσιεύθηκε στην Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ/2009-10/Ε', ΙΣΤΟΡΙΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση