Φυσικά Ε΄

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΥΛΗ

Έμβια ύλη- Η  ζωή γύρω μας (6 ώρες)

Έμβια ύλη- Η  ζωή γύρω μας

Κύτταρο-Μονοκύτταρο και πολυκύτταροι οργανισμοί, μικροοργανισμοί, είδη μικροοργανισμών

Πολύκύτταροι οργανισμοί: σπονδυλωτά, θηλαστικά, σαρκοφάγα, φυτοφάγα

Υλικά και τεχνολογικά αντικείμενα γύρω μας -Πρώτες ύλες (5 ώρες)

Ιδιότητες των υλικών: θραύση, σκληρότητα, υφή, υδροπερατότητα, αντοχή υλικού, θερμομόνωση

Χρήση και κατασκευή μοντέλων για την περιγραφή της παραγωγής των τεχνολογικών αντικειμένων

Η πυκνότητα των υλικών γύρω μας (5 ώρες)

Η πυκνότητα ως ιδιότητα των υλικών

Πλεύση/Βύθιση

Μίγματα διαλύματα, αέρας, νερό (5 ώρες)

Παρασκευή διαλυμάτων

Τα διαλύματα ως ομογενή μίγματα χημικών ουσιών

Η έννοια της χημικής ουσίας (σημείο βασμού, τήξης και πυκνότητα)

Πώς επηρεάζει η θερμοκρασία τη διαλυτότητα;

Η σύσταση της ατμόσφαιρας

Οι ιδιότητες του νερού και το νερό ως διαλύτης

Η σύσταση του εδάφους και τρόποι διαχωρισμού των συστατικών των στοιχείων

Ασφαλής χρήση και ανακύκλωση ουσιών και προιόντων από το καθημερινό περιβάλλον

Οξέα, Βάσεις, Άλατα (3 ώρες)

Οξέα και βάσεις: μακροσκοπικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες

Κλίμακα PH και μέτρησή του

Εξουδετέρωση- Άλατα

Επίδραση του PH του εδάφους στην ανάπτυξη των φυτών

 

Αφήστε μια απάντηση