Ιστορία Ε΄

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΧΑΡΤΕΣ

Η βυζαντινή αυτοκρατορία το 324 μ. Χ.

Ο χωρισμός σε ανατολικό και δυτικό κράτος -395 μ. Χ.

Ο Ιουστινιανός αυτοκράτορας -527 μ. Χ.

Η Αυτοκρατορία το 565 μ. Χ. επί Ιουστιανιανού

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία επί Ηρακλείου

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία επί Βασιλείου Β’-1025 μ. Χ.

Διαμελισμός μετά την άλωση-1204 μ. Χ.

 

Πλάνα μαθημάτων Βυζαντινής Ιστορίας

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

[slideboom id=526167&w=425&h=370]

[slideboom id=526169&w=425&h=370]

[slideboom id=526171&w=425&h=370]

[slideboom id=526174&w=425&h=370]

[slideboom id=545690&w=425&h=370]

Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

[slideboom id=453718&w=425&h=370]

[slideboom id=453720&w=425&h=370]

[slideboom id=454420&w=425&h=370]

Δείτε το στο slideshare.net

[slideboom id=454746&w=425&h=370]

[slideboom id=455491&w=425&h=370]

[slideboom id=445663&w=425&h=370]

[slideboom id=448529&w=425&h=370]

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΙΑΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

[slideboom id=457838&w=425&h=370]

 

Αφήστε μια απάντηση