Γεωγραφία Ε΄

 ΧΑΡΤΕΣ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ -Α’

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ – Β’

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ – Γ’

ΠΟΛΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΛΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΗΤΗ

Οι ενότητες σύμφωνα με τα Ν.Π.Σ. είναι οι παρακάτω:

ΧΑΡΤΕΣ (6 ώρες)

Ο χάρτης

Είδη χαρτών

Η ταυτότητα του χάρτη

Προσανατολισμός

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ(23 ώρες)

Η θέση της Ελλάδας

Οι θάλασσες και οι ακτές της Ελλάδας

Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Η ζωή στα νησιά

Οι παραθαλάσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Τα βουνά της Ελλάδας

Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες

Η έννοια του κλίματος- Διαφορές καιρού και κλίματος

Το κλίμα της Ελλάδας

Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες

Τα ποτάμια κι αοι λίμνες της Ελλάδας

Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας

Η βλάστηση της Ελλάδας

Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Ελλάδα: μια σεισμογενής χώρα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (19 ώρες)

Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Αποκεντρωμένες περιφερειακές διοικήσεις

Περιφέρειες

Τοπικές και δημοτικές κοινότητες

Δήμοι

Η γεωργική παραγωγή στην Ελλάδα

Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα

Ο δασικός και ορυκτός πλούτος σην Ελλάδα

Η βιομηχανική παραγωγή και η ενέργεια στην Ελλάδα

Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα

Τουρισμός στην Ελλάδα

Κύπρος: το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον

Ο ελληνιμσός της διασποράς

Αφήστε μια απάντηση