Aξιοποίηση του ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο

Αρχικά τα ιστολόγια (blogs) εμφανίστηκαν ως ένα είδος προσωπικού χρονολογημένου ημερολογίου, όπου ο χρήστης μπορούσε να αναρτά σκέψεις. Τα μηνύματα αυτά είχαν τη δυνατότητα να τα σχολιάζουν οι επισκέπτες. Με ταχύτατους ρυθμούς τα ιστολόγια γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη.

Εξελίχθηκαν σε ψηφιακές εφημερίδες και «τόπους» κοινωνικού σχολιασμού. Επιτρέπουν την ανάρτηση ανακοινώσεων σε αντίστροφη χρονολογική σειρά και την αναγραφή σχολίων για κάθε ανακοίνωση από τους επισκέπτες.

Η δημιουργία ενός ιστολογίου είναι απλή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα απομακρυσμένος πάροχος υπηρεσιών (https://www.blogger.com ήhttp://wordpress.com ήhttps://blogs.sch.gr ).

Όπως είναι αναμενόμενο, τα «τοπικά» ιστολόγια είναι λιγότερο «ορατά» στο Διαδίκτυο, αλλά καλύτερα ελεγχόμενα και οι επισκέπτες τους, κατά κανόνα, είναι ενημερωμένοι και τα παρακολουθούν συστηματικά.

Επίσης τα ιστολόγια προσφέρουν πολλές δυνατότητες για διαδικτύωση μεταξύ τους και ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται. Λειτουργούν  ως χώροι «προσωπικής δημοσιογραφίας», ως ένα είδος δηλαδή εφημερίδων ή ακριβέστερα ως ένα είδος «δημοσιογραφικού πρακτορείου» που αντλεί πληροφορίες και ειδήσεις από παντού και τις αναπαράγει.

Στη λεγόμενη «μπλογκόσφαιρα» οι πρακτικές της συλλογικής/συνεργατικής αξιολόγησης εφαρμόζονται εξίσου αποτελεσματικά, υιοθετούν μια ασυνήθιστη διαδικασία για να αναδείξουν τις σπουδαιότερες ειδήσεις αλλά και γενικά το πιο σημαντικό ψηφιακό υλικό.

Τέλος όλα τα παραπάνω το καθιστούν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού καθώς επιδρά θετικά στο διδακτικό του έργο και στην εκπαιδευτική διαδικασία.. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το ιστολόγιο, για να ανεβάζει πληροφορίες αναφορικά με τα μαθήματα, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και φωτογραφίες από δραστηριότητες της τάξης του, δημιουργώντας εάν θέλει και ένα είδος ηλεκτρονικής εφημερίδας, όπου οι μαθητές θα μπορούν να  δημοσιεύουν νέα και δραστηριότητες της τάξης τους. Όλα αυτά βοηθούν στη βελτίωση της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτευχθούν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Ιστολόγιο επιμορφούμενου: https://blogs.sch.gr/mariosfal

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Επιμορφωτικό Υλικό 5ης Συνεδρίας «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». (2017).

Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Τίτλος λογοτεχνικού κειμένου: Τα τρία μικρά λυκάκια

Link προβολής σχετικού βίντεο: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-MuJbQH3Wj4fK1CP3_lCeQ3qJTtcibMm

Μακέτα σχεδίασης:

Ψηφιακή αφήγηση με Power Point

Λίγα λόγια για την επιμόρφωση Β1

Η αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), όπως έχει καθιερωθεί να αναφέρονται, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και να φέρει θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης.

Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντικές επενδύσεις σε υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές εξοπλισμού για τα σχολεία, καθώς και για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ωστόσο, οι επενδύσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να φέρουν τα αναμενόμενα οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς τη συμβολή παράλληλων υποστηρικτικών ενεργειών με σπουδαιότερη μάλλον, την κατάλληλη αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη του εκπαιδευτικού συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε εδώ