Χορεύουμε με τα Λάχανα και Χάχανα

♫ Χορεύουμε με τα Λάχανα και Χάχανα ♫

Χαράσουμε στο έδαφος με κιμωλία ένα κύκλο μεγάλης διαμέτρου.

 

Προπαρασκευαστική άσκηση 1:

Κάθε μαθητής καλείται να βαδίσει πάνω στη περιφέρειά του σε ένα πλήρη κύκλο 360ο και αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Όταν τα βήματα του χορού ακολουθούν αυτή την δεξιόστροφη κατεύθυνση λέμε πως

«Χορεύουμε σύμφωνα με τη φορά του κύκλου».

 

Προπαρασκευαστική άσκηση 2:

Κάθε μαθητής καλείται να βαδίσει πάνω στη περιφέρειά του σε ένα πλήρη κύκλο 360ο και σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Όταν τα βήματα του χορού ακολουθούν αυτή την αριστερόστροφη

κατεύθυνση λέμε πως

«Χορεύουμε αντίθετα με τη φορά του κύκλου».

 

 

Το χορευτικό μας μοτίβο αποτελείται από:

6 συνολικά βήματα

 

ΆΣΚΗΣΗ 1:Βήματα ένα έως τρία. (3 επαναλήψεις)

Ο μαθητής καλείται απλώς να εκτελέσει τρία βήματα βάδισης σύμφωνα με τη φορά του κύκλου ξεκινώντας με το δεξί πόδι.

1ο βήμα με δεξί πόδι

2ο βήμα με αριστερό πόδι

3ο βήμα με δεξί πόδι

 

ΆΣΚΗΣΗ 2:Βήματα τρία τέσσερα. (5 επαναλήψεις)

Ξεκινώντας από το βήμα 3 στο

4ο βήμα το αριστερό πόδι έρχεται σε άρση λυγισμένο πάνω από το δεξί στη φορά του κύκλου

 

ΆΣΚΗΣΗ 3:Βήματα τρία τέσσερα πέντε. (5 επαναλήψεις)

Ξεκινώντας από το βήμα τρία επαναλαμβάνουμε το βήμα 4 και στο

5ο  βήμα το αριστερό πόδι πατάει στο έδαφος αντίθετα στη φορά του κύκλου.

 

ΆΣΚΗΣΗ 4:Βήματα τρία τέσσερα πέντε και έξι. (5 επαναλήψεις)

Ξεκινώντας από το βήμα τρία επαναλαμβάνουμε το βήμα 4 και 5 και στο

6ο βήμα το δεξί πόδι έρχεται σε άρση λυγισμένο πάνω από το αριστερό αντίθετα στη φορά του κύκλου

 

ΆΣΚΗΣΗ 5:Βήματα ένα έως έξι. Ενώνουμε όλα τα βήματα του χορού.(10 επαναλήψεις)