Το γράμμα Ι ι -The letter Ι ι

Το  γράμμα    Ι   ι   και   η φωνούλα    στ

Βιντεάκι   για  το   Ι  ι.

                                Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=I1KMaE6zMiA