Εκπαιδευτικά Προγράμματα-Ιστότοποι

«Δυο Σχολεία, μια αγκαλιά» Διασχολικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

«Here Comes the Sun» – eTwinning Έργο

«Η βαλίτσα με τα συναισθήματα» – Διασχολικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα

«Embracing art» – eTwinning Έργο

«Planet Diversity» Ευρωπαϊκό eTwinning Έργο

«Dancing in English or Dancing beyond borders» Ευρωπαϊκό eTwinning Έργο

«Στο σχολείο μου δημιουργώ, συμμετέχω και συνυπάρχω αρμονικά» Εθνικό eTwinning Έργο

«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» Ευρωπαϊκό eTwinning Έργο & «Our World of emotions» Ευρωπαϊκό eTwinning Έργο

«Διαφορετικό ταξίδι …με το παραμύθι της μουσικής» Ευρωπαϊκό eTwinning Έργο