ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΖΩΑ

Παιχνίδια με ζώα:

Αρχικό γράμμα        https://www.liveworksheets.com/by892695yo

Βρες τις εικόνες που αρχίζουν από  Σ

https://www.liveworksheets.com/ii1010851ei

 

Γράψε μικρές λέξεις:

(μπορείτε να γράψετε τις λέξεις σε χαρτάκια για να τις βλέπουν και να τις γράφουν)

https://www.liveworksheets.com/xb1062922rp

 

Βάλε τις εικόνες στη σωστή τους θέση:

https://www.liveworksheets.com/eb648463ea

 

Βοήθησε τον βάτραχο βρίσκοντας τους κύκλους

https://www.liveworksheets.com/mh999355ua

 

Μέτρησε τα ζώα

https://www.liveworksheets.com/ny1359451rt