Οδηγίες προς τους διαμεσολαβητές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών αποτελεί ένα δυσάρεστο φαινόμενο, που πλέον θεωρείται κοινωνικό πρόβλημα.Ως υπεύθυνοι αυτού του προ-γράμματος θελήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους συναδέλφους και τους μαθητές μας σχετικά με το θέμα αυτό.Επειδή στο σχολείο μας το πρόβλημα δεν είναι ιδιαίτερα έντονο, σκεφθήκαμε να εργαστούμε με στόχο την πρόληψη και να διατηρήσουμε το καλό κλίμα συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών. Αποφασίσαμε λοιπόν να εξετάσουμε το πρόβλημα και επιλέξαμε μια ομάδα δεκαπέντε μαθητών, η ο-ποία θα διερευνήσει το θέμα. Εμείς απλώς θα εποπτεύσουμε την έρευνά τους, θα λάβου- με υπ΄ όψιν τα πορίσματά τους, θα ενθαρρύνουμε και θα αναδείξουμε τη δημιουργική τους διάθεση. Ο λόγος λοιπόν στην ομάδα της ενδοσχολικής βίας.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
Με τον όρο ή αλλιώς (bullying) γίνεται λόγος για μια μορφή σωματικής, λεκτικήςή ή κοινωνικής επιθετικότητας, η οποία αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μορφή επιθετικής συμπερι-
φοράς στο χώρο του σχολείου.Στο φαινόμενο του bullying εμπλέκονται πολλά μέρη.:
α)Το παιδί που δέχεται βία
β)Το παιδί ή η ομάδα παιδιών που ασκεί βία
γ)Τα παιδιά θεατές
δ)Οι εκπαιδευτικοί
ε)Οιγονείς

Αφήστε μια απάντηση