3-12-2021

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται» σελ. 68-69 ΒΜ
  2. Συμπληρώνουμε το φύλλο εργασίας
  3. Μαθαίνουμε καλά και απέξω το «ρόλο» μας στο κείμενο «Τα χαρτιά ανακυκλώνονται». Μαθαίνουμε και τη σειρά που πρέπει να το πούμε , δηλαδή μετά από ποιον.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε το μάθημα «Διαιρέσεις» από το ΤΕ

 » περισσότερα