27/9- πατάτα- σελ.14 ΒΜΛήψη αρχείου

20/9- Γνωριμία με τους ήρωες

Στόχοι του μαθήματος:

 • Γνωριμία με τους ήρωες του βιβλίου
 • Αναγνώριση και γραφή του ονόματος από κάθε παιδί
 • Επισήμανση των άρθρων  ο  και   η
 • Φύλλο εργασίας

Εργασία για το σπίτι:

Τα παιδιά να συμπληρώσουν στο Γραφούλη (1) τις δυο πρώτες σελίδες δηλ. τη σελίδα με το ο και το η και τη σελίδα με το όνομά τους.

Παίζουμε με τα άρθρα ο και η

Κάνε κλικ στην εικόνα και βρες το σωστό άρθρο.

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου – Τα τα τα ( σελ. 12)Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου – Πού είναι ο Άρης ( σελ. 10-11)α, πα,πι

Στόχοι του μαθήματος:

 • Αναγνώριση , ανάγνωση και γραφή των συλλαβών α, πα, πι
 • Συνειδητοποίηση της σύνδεσης της προφορικής και γραπτής γλώσσαςΛήψη αρχείου

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου – Πού είναι ο Άρης (σελ.10-11)

Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος:

 • Αναγνώριση των γραμμάτων και συλλαβών ο, α, πα,πι (παιχνίδι με κάρτες)
 • Συμπλήρωση λέξεων με τις γνωστές συλλαβές και τη βοήθεια των εικόνων
 • Συμπλήρωση κειμένου και άτυπη ανάγνωση,με στόχο τη σωστή φορά ανάγνωσης, το διαχωρισμό των λέξεων μεταξύ τους, τον εντοπισμό λέξεων σε ένα κείμενο, την αναγνώριση κάποιων γραμμάτων και τη σύνδεση γραμμάτων με τα φωνήματα.

Επικοινωνιακοί και ψυχοκινητικοί στόχοι:

 • Θεατρικό παιχνίδι- Η πάπια και τα παπάκια της
 • Μαθαίνουμε  το τραγουδάκι ««Πι πι πι σαν τα παπάκια» και συγχρονίζουμε τις κινήσεις μας
 • Τι μπορείτε να βρείτε στην παραλία ή στη θάλασσα (Μαθαίνουμε να ακούμε την άποψη των συμμαθητών μας με προσοχή- δεν διακόπτουμε και περιμένουμε να πάρουμε τον λόγο αφού σηκώσουμε το χέρι μας.)

Φύλλο εξάσκησης  ➡ Εικονες με συλλαβες α,ο, πα, πι

 

 

 

 

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου – Πού είναι ο Άρης σελ. 10

Για το σπίτι:

 • Γράφουμε με ωραία γράμματα το Γραφούλη ( Τη σελίδα Αα  )
 • Συμπληρώνουμε το Φύλλο εξάσκησης Αα

 ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Αα