Κατηγορία: Γονείς

Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, αίτια και στρατηγικές αντιμετώπισηςΠροβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, αίτια και στρατηγικές αντιμετώπισης

Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, αίτια και στρατηγικές αντιμετώπισης  

Γιατί τα παιδιά μας βαριούνται τόσο στο σχολείο, δε μπορούν να περιμένουν, απογοητεύονται εύκολα και δεν έχουν πραγματικούς φίλους;Γιατί τα παιδιά μας βαριούνται τόσο στο σχολείο, δε μπορούν να περιμένουν, απογοητεύονται εύκολα και δεν έχουν πραγματικούς φίλους;