Παρασκευή 18-11-2022

ΓΛΩΣΣΑ

Το φύλλο εργασίας ( τις ασκήσεις της 2ης σελίδας τις γράφουμε στο τετράδιο εργασιών).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τις εργασίες 2 και 4, σελ. 34-45, ΤΕ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μαθαίνω το μάθημα: Η Μαρία, παιδί του Ιωακείμ και της Άννας, σελ. 53-54