Παρασκευή 21-10-2022

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το επαναληπτικό φύλλο εργασίας της ενότητας

Την Τρίτη θα γράψουμε τεστάκι στην 1η ενότητα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μαθαίνω να αφηγούμαι το μάθημα :Η Φλεγόμενη Βάτος, σελ.45-46