Τετάρτη 19-10-2022


3

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Κάνουμε επανάληψη γραμματική και συντακτικό από το κεφάλαιο: Χρησιμοποίησέ το ξανά…και ξανά… και ξανά… (κανόνες και ασκήσεις)από το ΒΜ και το ΤΕ.                          – Πώς ξεχωρίζουμε τα άρθρα από τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών; – Τι είναι η απλή και τι η σύνθετη πρόταση ;-Παράγωγες και σύνθετες λέξεις με το ρήμα  “ποιώ”. Μαθαίνουμε να γράφουμε σωστά και να εξηγούμε τις λέξεις σελ. 67 ΒΜ
  2. Συνεχίζουμε την επιστολή προς τον Δήμαρχο.(Όποιο παιδί θέλει το γράφει σε word ,ως το τέλος της εβδομάδας, για να το στείλουμε στον Δήμαρχο και να το ανεβάσουμε και στο περιοδικό του σχολείου)