Παρασκευή 27-5-2022

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Ανάγνωση σελ 54
  2. Την άσκηση 5, σελ 55

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  1. Επανάληψη την προπαίδεια
  2. Επανάληψη τους κάθετους πολλαπλασιασμούς ( διψήφιος με διψήφιο)
  3. 2
  4. προπαίδεια

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το μάθημα : Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες (σελ.131)

Απαντώ στις ερωτήσεις

1. Από πού πήρε το όνομά του ο Μυκηναϊκός πολιτισμός;
2. Ποια ήταν η αιτία του Τρωικού πολέμου; Θυμάσαι ποιος
ήταν αρχιστράτηγος;
3. Ποιος ερευνητής ανακάλυψε τις Μυκήνες;