Δευτέρα 24-1-2022

ΓΛΩΣΣΑ

Επανάληψη την ενότητα: Ιστορίες του χειμώνα ( 3 μαθήματα)

  1. Διαβάζω  και μαθαίνω να γράφω σωστά τις λέξεις: σελ. 26, ασκ.5  / σελ. 31, ασκ.9  / σελ.32 όλες τις λέξεις
  2. Διαβάζω τους κανόνες της ενότητας καθώς και τη σελίδα 13 ( ενεστώτας-αόριστος- παρατατικός)
  3. Ανάγνωση τα μαθήματα της ενότητας
  4. Επαναληπτικές ασκήσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φύλλο εργασίας