Τετάρτη 19-1-2022

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Ανάγνωση το μάθημα «Ο εγωιστής γίγαντας» σελ.27-28 ΒΜ
  2. Ορθογραφία τις ασκήσεις 9 και 10 σελ. 31
  3. Αντιγραφή : 2 φορές την ορθογραφία και 1 φορά τον κανόνα σελ.30 ( Τα κόκκινα να γραφούν με κόκκινο )

αντωνυμίες