Τρίτη 18-1-2022

ΓΛΩΣΣΑ

  1. Ανάγνωση καλή το ποίημα σελ. 25 «Κάτω από το χιόνι»
  2. Ορθογραφία την άσκηση 5 ( 10 λέξεις)
  3. Αντιγραφή: 2 φορές την ορθογραφία και 1 φορά τον κανόνα σελ.26 (προσωποποίηση)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μαθαίνω: Ο Θάνατος του Πάτροκλου