Δευτέρα 1-Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Γλώσσα

  1. Ανάγνωση το μάθημα: Τι κρύβει το μπαούλο ( 5 φορές)
  2. Ορθογραφία την πρόταση που γράψαμε στο πορτοκαλί τετράδιο.
  3. Αντιγραφή: Γράφω άλλες 5 φορές την πρόταση στο πορτοκαλί τετράδιο

Μαθηματικά

  1. Συμπληρώνουμε τις ασκήσεις 2,4,5 από το Τ.Ε. μάθημα 42.
  2. Μαθαίνουμε πολύ καλά τα ζευγαράκια του 10 ( 9+1, 8+2, 7+3, 6+4, 5+5, 4+6, 3+7, 2+8, 1+9)

 

Διαδικτυακές ασκήσεις για εξάσκηση στη Γλώσσα