Διαγώνισμα Α’ Γυμνασίου

Σε αυτήν την ανάρτηση παρατίθεται ένα διαγώνισμα πάνω στην προτεραιότητα πράξεων, πράξεις μεταξύ θετικών και αρνητικών αριθμών, ρητούς αριθμούς, ποσοστά και προβλήματα με ρητούς και ποσοστά.

Ιδιαίτερη σημασία να δοθεί στη σύγκριση των ρητών αριθμών (σε κλασματική και δεκαδική αναπαράσταση), όπου εξετάζεται η βαθιά κατανόηση του κλάσματος, πέρα από τη γνωστή διαδικασία μετατροπής σε ομώνυμα. Επίσης, για τα ποσοστά είναι σημαντική η εξής παρατήρηση: Τα ποσοστά είναι κλάσματα, οπότε με μια απλή μετατροπή τα χειρίζεστε όπως ακριβώς τα κλάσματα!Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση