Στην ανάρτηση αυτήν δίνεται ένα διαγώνισμα πάνω στις δυνάμεις, ρίζες, ταυτότητες και απόλυτα. Λήψη αρχείου

Σε αυτήν την ανάρτηση παρατίθεται ένα απαιτητικό διαγώνισμα πάνω στα πολυώνυμα, ταυτότητες, δυνάμεις και ρίζες. Λήψη αρχείου

Σε αυτήν την ανάρτηση παρατίθεται ένα διαγώνισμα πάνω στην προτεραιότητα πράξεων, πράξεις μεταξύ θετικών και αρνητικών αριθμών, ρητούς αριθμούς, ποσοστά και προβλήματα με ρητούς και ποσοστά. Ιδιαίτερη σημασία να δοθεί […]

Σε αυτήν την ανάρτηση παρατίθεται ένα διαγώνισμα, το οποίο εξετάζει τις βασικές γνώσεις πάνω στο κεφάλαιο των εξισώσεων της Άλγεβρας Α’ Λυκείου. Λήψη αρχείου