Τάξεις Ε και ΣΤ 2η Εργασία στο Λογισμικό Παρουσιάσεων

 

 

1.Δημιουργήστε μία νέα παρουσίαση με την εφαρμογή Microsoft Office Powerpoint 2003 ώστε να είναι ίδια με την παρακάτω:

2.  Οι εικόνες της 2ης και της 3ης διαφάνειας θα εισαχθούν από τις «Έτοιμες εικόνες Clip Art» (Εισαγωγή —-> Εικόνα ——> Έτοιμες εικόνες Clip Art.

3. Οι φωτογραφίες της τελευταίας διαφάνειας δίνονται παρακάτω:

kavala2

kavala1

4. Η λέξη «Καβάλα» στην τελευταία διαφάνεια να εισαχθεί με το εργαλείο Wordart (Εισαγωγή –> Εικόνα —>Wordart).

5. Μετά την ολοκλήρωση των διαφανειών με τη βοήθεια του δασκάλου θα εισάγετε τις κατάλληλες κινήσεις για την ολοκλήρωση της της παρουσίασης.

 

Αφήστε μια απάντηση