Δραστηριότητα κειμένου για την 28η Οκτωβρίου (Γ-Δ τάξη)

  1. Δημιουργήστε στην επιφάνεια εργασίας έναν φάκελο με το όνομα «28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ»
  2. Μετακινήστε το φάκελο μέσα στο φάκελο της τάξης σας
  3.  Αποθηκεύστε την παρακάτω εικόνα στο φάκελο σας:image4
  1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή κειμένου (Microsoft Office Word 2003) και δημιουργήστε ένα καινούριο έγγραφο.
  1. Εισάγεται την εικόνα (με τη βοήθεια του δασκάλου της πληροφορικής αν χρειαστεί) με Στοίχιση στο Κέντρο.
  1. Με στοίχιση στο κέντρο και γραμματοσειρά μεγέθους 14 να γράψετε ένα από τα ποιήματα που θα σας δοθούν ή το ποίημα που έχετε αναλάβει να πείτε στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Σε όποια ποιήματα υπάρχει η λέξη ΟΧΙ, αυτή να γραφεί με έντονη γραμματοσειρά και κόκκινο χρώμα. Σε όποια ποιήματα υπάρχει η λέξη Ελλάδα να γραφεί με μπλε χρώμα και έντονη γραμματοσειρά.

Αφήστε μια απάντηση