Αραμπατζής Μιχάλης

Ιούλιος 7, 2018

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις σχετικά με την Πρόσκληση προς τα ΚΣΕ για την υλοποίηση της 4ης Περιόδου Επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης σχετικά με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Π724/21.06.2018 προς τα ΚΣΕ για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά την 4η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ (βλ. πλήρες κείμενο Πρόσκλησης ΕΔΩ), με προβλεπόμενη έναρξη τον Οκτώβριο 2018, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω (σημεία ενδιαφέροντος ή διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους):

  • Κατ’ εξαίρεση, στην παρούσα περίοδο επιμόρφωσης, δίδεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, που κατά την κρίση τους διαθέτουν βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε., δηλαδή διαθέτουν την ουσιαστική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος, να υποβάλουν αίτηση και να συμμετάσχουν με δική τους ευθύνη στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., έστω και αν δεν διαθέτουν πιστοποίηση Α’ επιπέδου ΤΠΕ (δεδομένου ότι, λόγω τεχνικών και διαχειριστικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει, δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να διεξαχθούν οι προβλεπόμενες στο έργο εξετάσεις πιστοποίησης Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.). Ωστόσο κατά τη διαδικασία κλήρωσης – κατανομής στα προγράμματα, θα δίδεται προτεραιότητα στους έχοντες πιστοποίηση.
  • Σε ορισμένες περιοχές (πχ. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας), για λόγους που σχετίζονται με το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Πράξης και τους περιορισμούς που αυτό θέτει στην κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά γεωγραφική περιφέρεια, διατίθεται προς υλοποίηση ιδιαίτερα μεγάλο πλήθος προγραμμάτων (βλ. Πίνακα Παραρτήματος Α της Πρόσκλησης), ενδεχομένως δυσανάλογο του πλήθους των τοπικών εκπαιδευτικών, ενώ σε άλλες περιοχές συμβαίνει το αντίθετο (πχ. Διευθύνσεις Αττικής).
  • Το μεγάλο πλήθος προγραμμάτων στις περιοχές που αυτό παρατηρείται, προορίζεται να καλύψει εκτός από τις τοπικές ανάγκες και επιμορφωτικές ανάγκες άλλων περιοχών, στις οποίες για τους παραπάνω ή και για άλλους λόγους (πχ. έλλειψη επιμορφωτών) δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν αρκετά ή καθόλου προγράμματα. Για τον ίδιο λόγο διατίθεται επίσης, μεγάλο πλήθος προγραμμάτων κατηγορίας ΙΙ (μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης), σε ποσοστό ~60% επί του συνόλου.
  • Επομένως, τα ΚΣΕ (ιδίως εκείνα των περιοχών με μεγάλο πλήθος προγραμμάτων) θα κληθούν να οργανώσουν προγράμματα μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης (ιδίως τύπου IIb), τα οποία θα έχουν την ευχέρεια να στελεχώσουν με επιμορφωτές από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας και στα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, επίσης από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας ή αποσπασμένοι στο εξωτερικό.
  • Με τις παραπάνω ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, ανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλησης/διαμονής τους και την ειδικότητά τους, πράγμα που σε μεγάλο βαθμό διασφαλίζει την πλήρωση και διεξαγωγή των προγραμμάτων, τα οποία κατ’ ανάγκη καταρτίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τους γεωγραφικούς περιορισμούς που τίθενται από το πλαίσιο που διέπει το έργο (προτεραιότητες ΕΣΠΑ 2014-2020).

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα ΚΣΕ είναι η Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis) (οδηγίες διατίθενται εδώ).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.


Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης
Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος»
Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2014-2020).

Φεβρουάριος 12, 2018

30ωρο …τι ίσχυε, τι ισχύει…

H εικόνα δημιουργήθηκε από τον: Πρόδρομο Π. Ελευθερίου Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Eγώ την βρήκα στο www.alfavita.gr.

Φεβρουάριος 5, 2018

Είναι στρεσογόνο το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού;

ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

από την Ελένη Γιώτα (Εκπαιδευτικό Προσχολικής Αγωγής).

Από τη φύση της η διδασκαλία είναι ένα στρεσογόνο ανθρωπιστικό επάγγελμα. Οι εκπαιδευτικοί γίνονται δέκτες αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων, οι οποίες προέρχονται από τα παιδιά, τους γονείς, τους συναδέλφους, τους διευθυντές. Συχνά το αποτέλεσμα είναι η αδυναμία ανταπόκρισης σ’ αυτές και η επαγγελματική εξουθένωση. Για να αντιμετωπίσουν έγκαιρα τις πηγές χρόνιας έντασης στον χώρο εργασίας τους, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λάβουν μέτρα ξεκινώντας με τη διάγνωση των σωματικών τους συμπτωμάτων, την αποδοχή της κατάστασης και την επιθυμία για αλλαγή. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Φεβρουάριος 3, 2018

eTwinning: Καινοτόμος διδασκαλία και δημιουργική μάθηση

Το eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στην διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση.

Οι πέντε κύριες περιοχές προστιθέμενης αξίας στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης μέσα από τα έργα eTwinning είναι οι ακόλουθες (Galvin et al, 2006): Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ιανουάριος 22, 2018

Ο Δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται…

Κάτω από: Η Άποψή μου —Με ετικέτα Αραμπατζής Μιχάλης @ 9:32 μμ

Μπορείτε να απολαύσετε αυτή την καταπληκτική ταινία…

         «Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται» (2006) του Daniel Losset. Το σενάριο της ταινίας στηρίζεται στη ζωή του μεγάλου γάλλου παιδαγωγού και μεταρρυθμιστή της παιδείας Σελεστέν Φρενέ (Celestin Freinet 1896-1966). Η παιδαγωγική μέθοδος του Φρενέ στοχεύει στη δημιουργία ενός άλλου σχολείου όπου κάθε παιδί αντιμετωπίζεται σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα, όπου η παιδεία δεν είναι αποκομμένη από την κοινωνική πραγματικότητα κι ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνίσταται κυρίως στο να βοηθήσει τα παιδιά να βρουν μόνα τους το δρόμο της γνώσης. Ο Σελεστέν Φρενέ, πρώτος αυτός, επεδίωξε να εισάγει τις νέες τεχνολογίες της εποχής στην εκπαίδευση: τυπογραφία, ραδιόφωνο, κινηματογράφο. Είναι πιο γνωστός ως ο πρώτος που έβαλε το τυπογραφείο στην τάξη και καθιέρωσε την διασχολική αλληλογραφία. Λιγότερο γνωστό είναι ότι πρώτος αυτός έβαλε τον κινηματογράφο στο σχολείο το 1926! Ήταν φυσικό οι πρωτοποριακές του μέθοδοι να μην είναι αρεστές στο κατεστημένο, γι αυτό κυνηγήθηκε ανελέητα. Πάλεψε μέσα από αντίξοες συνθήκες και στο τέλος υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη δημόσια εκπαίδευση για να συνεχίσει πιο ελεύθερος το παιδαγωγικό του έργο. Αλλά πια δεν ήταν μόνος. Στη βάση των ιδεών του δημιουργήθηκε ένα μεγάλο διεθνές παιδαγωγικό κίνημα που είναι ακόμα ζωντανό.

Να κλείσουν τμήματα στα ΕΠΑΛ στα μέσα της χρονιάς;

Κάτω από: Ανακοινώσεις —Με ετικέτα Αραμπατζής Μιχάλης @ 9:24 μμ

Η ΕΛΜΕ Πειραιά σημειώνει σχετικά…

Στα τέλη του Γενάρη ολοκληρώνεται το πρώτο τετράμηνο για όλα τα σχολεία της χώρας. Σύμφωνα με την από τις 24/6/2016 υπουργική απόφαση 103539/Δ4 του πρώην υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη, επιβάλλεται μια “κρυφή” αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνη ρήτρα που αφορά όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή “εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.”

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης πέρσι πραγματοποιήθηκε εν μέρει (π.χ. δεύτερος εκπαιδευτικός στα εργαστήρια), κάτω από τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει διαμηνύσει ότι φέτος θα εφαρμόσει στο ακέραιο τη διάταξη αυτή.

Έτσι, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, μετά το κλείσιμο τμημάτων από την αρχή της χρονιάς και τις συνέπειες που προέκυψαν, μετά τις καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων και τη μεταφορά οργανικών θέσεων συναδέλφων, όλα τα ΕΠΑΛ βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο κύμα συγχωνεύσεων τμημάτων στα μισά της χρονιάς!

Το ενδεχόμενο κύμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων και τομέων θα σημάνει μοιραία την βίαιη ανακατανομή, ακόμα και εκδίωξη μαθητών από το σχολείο που φοιτούν, όμοια με αυτή που βίωσαν στις αρχές της σχολικής χρονιάς (έκλεισαν 13 τμήματα στα ΕΠΑΛ μόνο του Πειραιά). Ταυτόχρονα, θα σημάνει νέα διόγκωση των τμημάτων, παραπέρα υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Τέλος, θα δημιουργήσει υποχρεωτικά και νέο κύμα εκτοπίσεων και μετακινήσεων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο για να καλύψουν το πολύπαθο ωράριό τους.

Η επιδίωξη του Υπουργείου είναι φανερή και έχει να κάνει με την εξοικονόμηση πόρων, σε βάρος της μόρφωσης των μαθητών. Με άλλα λόγια, έχει να κάνει με την εφαρμογή του δημοσιονομικού κόφτη πάνω στις ανάγκες του λαού για μόρφωση.

Απαιτούμε να ανακληθεί η υπουργική απόφαση!

Να μην κλείσει κανένα τμήμα – τομέας – ειδικότητα των ΕΠΑΛ!

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά θεωρεί πως ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελεί το όργανο εκείνο, που πρέπει να έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Καλεί τους συναδέλφους να έρθουν σε επαφή με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, προκειμένου να οργανωθεί η αντίδρασή μας στην προσπάθεια κλεισίματος τμημάτων.

Από την ιστοσελίδα: http://www.alfavita.gr/

Ιανουάριος 15, 2018

Επισκευές κινητών τηλεφώνων…

Κάτω από: Κατασκευές —— Αραμπατζής Μιχάλης @ 7:57 μμ

Πρίν από αρκετά χρόνια είχα γυρίσει το παρακάτω video στην προσπάθειά μου να επισκευάσω το κινητό μου τηλέφωνο και το ανέβασα τότε στη δημοφιλή υπηρεσία youtube.

Σήμερα χρειάστηκε να αντικαταστήσω την οθόνη του κινητού της κόρης μου, γιαυτό ανέτρεξα στο παρακάτω video για να μάθω τα βήματα που θα έπρεπε να ακολουθήσω.

Ένας φίλος μου όμως μου ζήτησε σε αυτό το άρθρο να προσθέσω και μια παρουσίαση. Η παρακάτω παρουσίαση λοιπόν είναι άσχετη με το θέμα του άρθρου…

Bios from Μιχάλης Αραμπατζής

 

Συνέχεια της περιγραφής για την κατασκευή της λάμπας LED…

Ο χώρος εργασίας στο 2ο ΕΚ Αν. Αττικής

Συνεχίζω την περιγραφής της κατασκευής της λάμπας LED δημοσιευοντας μερικές πιό αναλυτικές φωτογραφίες…

Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος κατασκευής μπορείτε να διαβάσετε μερικές οδηγίες που μπορείτε να τις κατεβάσεται από το παρακάτω pdf αρχείο.

Οδηγίες κατασκευής λάμπας LED.pdf

 

Ιανουάριος 14, 2018

Κατασκευάστε μια λάμπα LED 220V 100W

 Κατασκευάστε μια λάμπα LED 220V 100W…

Σ’ αυτό το άρθρο περιγράφω την κατασκευή ενός χρήσιμου (θεωρώ) λαμπτήρα LED 220V 100W…

Τα υλικά:

  1. Ένα κομάτι λαμαρίνας 1mm διαστάσεων 12Χ12 cm (κατά προτίμηση).
  2. Ένα κομάτι λεντοταινίας 12V (κατά προτίμηση 14W/m).
  3. Μια γέφυρα ανόρθωσης (220V) ή 4 δίοδοι αντίστοιχοι.
  4. Ένα κομάτι καλώδιο (με πρίζα κατά προτίμηση)

LEDοταινία

Αποτέλεσμα εικόνας για λαμαρινα γαλβανιζε

Λαμαρίνα

Αποτέλεσμα εικόνας για καλώδιο ρεύματος

Καλώδιο ρεύματος

Αποτέλεσμα εικόνας για κολλητήρι για καλάι

Κολλητήρι

 

 

 

 

 

 

 

 

γέφυρα ανόρθ.

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής

κλέμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

βασικά εργαλεία

Θα χρειαστούν ακόμη,μονωτική ταινία ή σιελοτέυπ, ηλεκτρικό κολητήρι και τα απαραίτητα εξαρτήματα για να κάνουμε μερικές κολήσεις (οι ηλεκτρονικοί τα καταφέρνουν καλύτερα εδώ, αλλά με λίγη προσπάθεια όλοι μπορούν). Και στα μη απαραίτητα συμπεριλαμβάνονται ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 10μF/400V και μια αντίσταση 50Ω/2W.

 

 

Θεωρώ ότι είναι μια πολύ απλή αλλά και πολύ χρηστική κατασκευή…

και η λάμπα μας σε λειτουργία…

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες κατασκευής… 

Μάιος 16, 2013

null

©2018 Αραμπατζής Μιχάλης Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων