Άρθρα με καρτέλα "ΕΛ/ΛΑΚ"

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει τη χρήση Ανοιχτού Λογισμικού στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

H πλήρης ανακοίνωση σε μορφή pdf, εδώ.

Η επιστολή που εστάλη:

Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Λοβέρδο

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Δερμετζόπουλο

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κουκοδήμο

Κοιν/ση: Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ΟΛΜΕ, Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα Μέσα Ενημέρωσης

Θέμα: Πιστοποίηση Χρήσης Η/Υ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση & Εξετάσεις Πιστοποίησης Πληροφορικής ΕΟΠΠΕΠ
Αξιότιμοι κύριοι,

Από το Δεκέμβριο του 2005 η πρώην Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.Μαριέττα Γιαννάκου είχε προαναγγέλλει την πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα σχολεία με την δημιουργία του Κρατικού Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ ύστερα από πρόταση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)

Δυστυχώς έως σήμερα η εξαγγελία αυτή δεν έχει υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα χιλιάδες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να οδηγούνται σε ιδιωτικά κέντρα πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ για να πιστοποιηθούν σε περιβάλλον Microsoft Windows & Microsoft Office.

Στο εξωτερικό τέτοιες πρακτικές έχουν από καιρό εκλείψει και η γνώση χρήσης Η/Υ είναι δουλειά του σχολείου αφού η πιστοποίηση γίνεται εντός του προγράμματος σπουδών πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πλέον στο εξωτερικό η πλειοψηφία των σχολείων χρησιμοποιεί λογισμικό ανοικτού κώδικα εξαλείφοντας το κόστος απόκτησης και συντήρησης του λογισμικού, ενώ οι σπουδαστές χρησιμοποιούν χιλιάδες προγράμματα ανοικτού κώδικα για την πλειοψηφία των μαθημάτων τους, τόσο στη πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενική και επαγγελματική – τεχνική).

Το Υπουργείο Παιδείας μόλις πρόσφατα σύμφωνα με τον Νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ Α ́ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», άρθρο 45 παράγραφος 8, δίνει τη δυνατότητα στο τέλος της Α’ Λυκείου σε Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ να δίνουν οι μαθητές εξετάσεις Πιστοποίησης στη χρήση ΗΥ (στις ΤΠΕ). Σχετικό έργο για την πιστοποίηση των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ έχει αναλάβει το ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 http://com2cert.cti.gr/

Την ίδια ώρα η μεγάλη πλειοψηφία των συλλογικών φορέων της εκπαίδευσης ζητούν η πληροφορική να διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης και τονίζουν ότι τυχόν απαίτηση χωριστών πιστοποιήσεων καταργεί την ενότητα του απολυτηρίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καλούν η πιστοποίηση να γίνεται εντός των μαθημάτων πληροφορικής.

Είναι αναγκαίο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να:

 1. Ενσωματώσει τη πιστοποίηση Χρήσης Η/Υ των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η βαθμολογία της πιστοποίησης να εμφανίζεται στο απολυτήριο του κάθε μαθητή , αυξάνοντας έτσι και το κύρος των σπουδών πληροφορικής.
 2. Να θεσμοθετήσει τη δωρεάν δημόσια πιστοποίηση μέσω ενός αξιόπιστου κρατικού πιστοποιητικού χειρισμού Η/Υ, όπως έχει θεσμοθετηθεί το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, μόνο για τους ενηλίκους που δεν έχουν διδαχθεί πληροφορική στη βασική τους εκπαίδευση, ως μέρος του ψηφιακού τους αλφαβητισμού.

Σήμερα η πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΗΥ είναι τεχνολογικά παρωχημένη και παιδαγωγικά αναχρονιστική. Υποβιβάζει τους μαθητές σε πελάτες και την πληροφορική από μέσο δημιουργίας σε μέσο καταναγκασμού εκτέλεσης μηχανικών ενεργειών. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζητά να τροποποιηθεί το πρόγραμμα σπουδών και να συμπεριλάβει πιστοποίηση σε εφαρμογές Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, καθώς παγκοσμίως αυτή είναι πλέον η κυρίαρχη τάση για τη χρήση λογισμικού. Τέλος νέες έννοιες όπως το “Web 2.0”, τα κοινωνικά δίκτυα και οι νέες τεχνολογίες Λογισμικού & Υλικού θα πρέπει να ενσωματωθούν στις γνώσεις πιστοποίησης χρήσης Η/Υ.

Αλλά και στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, υπάρχει επίσης ένα εντελώς αναχρονιστικό πρόγραμμα σπουδών όπου η πιστοποίηση που σχεδιάζεται να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2014 από τον ΕΟΠΠΕΠ σε αποφοίτους Ι.Ε.Κ. είναι βασισμένη σε εντελώς παρωχημένες τεχνολογίες και προγράμματα σπουδών. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζητά τον άμεσο και πλήρη επανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών των Ι.Ε.Κ. /Σ.Ε.Κ./Σ.Δ.Ε. αλλά και των Κ.Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης με ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών Λογισμικού & Υλικού και τη χρήση Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα στα νέα προγράμματα σπουδών .

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος ΔΣ
Θεόδωρος Καρούνος

 

Ετικέτες:

Richard Stallman Γιατί τα σχολεία πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό

 

του Richard Stallman

[το πρωτότυπο κείμενο στα αγγλικά, εδώ]

 

 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους οι χρήστες Η/Υ πρέπει να επιμείνουν στη χρήση του ελεύθερου λογισμικού. Πρώτα απ’ όλα τους δίνει την ελευθερία να ελέγχουν τους Η/Υ τους απόλυτα, ενώ αντιθέτως με το ιδιόκτητο λογισμικό, ο υπολογιστής κάνει ότι θέλει ο ιδιοκτήτης του λογισμικού, όχι ότι εσείς θέλετε. Το ελεύθερο λογισμικό επιτρέπει επίσης την συνεργασία μεταξύ των χρηστών, για να ζούμε μία πιο δίκαιη ζωή. Αυτοί οι λόγοι αφορούν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία, πανεπιστήμια, κρατικές είτε ιδιωτικές σχολές, κλπ.), όπως αφορούν και τον καθένα από μας.

Όμως υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που αφορούν κυρίως τα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι λόγοι αυτοί αποτελούν το θέμα του παρόντος άρθρου.

Καταρχάς, το ελεύθερο λογισμικό μπορεί να τα ωφελήσει οικονομικά. Ακόμη και στις πλουσιότερες χώρες, τα κονδύλια των σχολίων δεν είναι υψηλά. Όμως, το ελεύθερο λογισμικό δίνει στα σχολεία, όπως και σε οποιονδήποτε χρήστη, την ελευθερία της αντιγραφής και αναδιανομής του λογισμικού, ώστε το σχολείο να μπορεί να δημιουργεί αντίγραφα του λογισμικού για όλους τους Η/Υ που διαθέτει. Στις φτωχές χώρες, αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ψηφιακού χάσματος.

Αυτός ο προφανής λόγος, αν και σημαντικός, είναι όμως επιφανειακός. Μερικοί κατασκευαστές ιδιόκτητου λογισμικού μπορεί επίσης να περιορίσουν αυτό το μειονέκτημα επιτρέποντας την παραγωγή αντιγράφων λογισμικού ενδοσχολικά, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το σχολείο που δεχτεί μια τέτοια προσφορά ίσως να αναγκαστεί να πληρώνει τις μελλοντικές αναβαθμίσεις τους λογισμικού.

Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στους βαθύτερους λόγους.

Η αποστολή του σχολείου είναι να διδάσκει στους μαθητές συμπεριφορές και στάση ζωής προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. Πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού όπως ενθαρρύνει την ανακύκλωση για να προστατευτεί το περιβάλλον. Εάν τα σχολεία κάνουν τα μαθήματά τους χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό, τότε οι μαθητές θα μπορούν να το χρησιμοποιούν και μετά την αποφοίτηση τους. Αυτό θα βοηθήσει την κοινωνία να ξεφύγει από τον έλεγχο των μεγάλων εταιρειών. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες προσφέρουν δωρεάν δείγματα λογισμικού στα σχολεία για τους δικούς τους λόγους, όπως οι εταιρείες παραγωγής τσιγάρων διανέμουν δωρεάν τσιγάρα ώστε να εθιστούν τα παιδιά σε αυτά (1). Δε θα δώσουν όμως έκπτωση στους μαθητές όταν μεγαλώσουν, αποφοιτήσουν και χρειαστούν το προϊόν τους στο μέλλον.

Το ελεύθερο λογισμικό επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν πώς λειτουργεί το λογισμικό. Έτσι, κάποιοι μαθητές μεγαλώνοντας, θα θελήσουν να μάθουν τα πάντα για τον Η/Υ τους και το λογισμικό του. Ιδιαίτερα κατά την εφηβεία, όσα άτομα τελικά γίνουν καλοί προγραμματιστές, πρέπει να να αρχίσουν να μαθαίνουν κώδικα. Για να μάθουν να γράφουν καλό λογισμικό, οι μαθητές πρέπει να μελετήσουν και να συγγράψουν πολύ κώδικα. Είναι επομένως απόλυτα αναγκαίο να μελετήσουν και να κατανοήσουν τα δημοφιλή προγράμματα που χρησιμοποιούνται στην πράξη από όλους μας. Θα τους ενδιαφέρει επομένως να μελετήσουν τον πηγαίο κώδικα των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Το ιδιόκτητο λογισμικό απορρίπτει τη δίψα όλων αυτών για γνώση: λέει, “Η γνώση που ζητάτε είναι μυστικό — απαγορεύεται η εκμάθηση της!” Η κοινότητα ελεύθερου λογισμικού απορρίπτει την “ιεροσύνη της τεχνολογίας”, η οποία βασίζεται στην άγνοια των μη ειδικών σε τεχνολογικά θέματα. Αντιθέτως, ενθαρρύνει όλους τους μαθητές, οποιασδήποτε ηλικίας, να μελετήσουν τον πηγαίο κώδικα των προγραμμάτων και να μάθουν όσα περισσότερα μπορούν. Τα σχολεία που χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό είναι εκείνα που επιτρέπουν στους χαρισματικούς μαθητές τους να προοδεύσουν ως καλοί προγραμματιστές μελλοντικά.

Ο επόμενος λόγος για τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό στα σχολεία, βρίσκεται σε ακόμη βαθύτερο επίπεδο. Στόχος των σχολείων είναι να διδάσκουν στους μαθητές βασικές αρχές και να τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες ικανότητες, αλλά δεν είναι μόνον αυτή η δουλειά τους. Η πιο θεμελιώδης αποστολή των σχολών είναι να διδάξουν στους ανθρώπους πώς να γίνουν καλοί πολίτες και γείτονες — να συνεργάζονται με όσους χρειάζονται τη βοήθεια τους. Στον κλάδο της πληροφορικής, αυτό σημαίνει να μάθουν να μοιράζονται το λογισμικό. Τα ιδρύματα και τα πανεπιστήμια λόγου χάριν, πρέπει πάνω από όλα να λένε στους φοιτητές τους: “Εάν φέρετε λογισμικό στη σχολή, πρέπει να το μοιραστείτε με τους υπόλοιπους φοιτητές.” Φυσικά, και η ίδια η σχολή πρέπει να πράττει όσα διδάσκει: όλο το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές της σχολής πρέπει να είναι διαθέσιμο στους μαθητές για αντιγραφή, ώστε να μπορούν να το έχουν στο σπίτι τους και να το διαδίδουν σε ολόκληρη την κοινωνία, νομίμως (2).

Ο εθισμός των μαθητών στη χρήση ελεύθερου λογισμικού, και της συμμετοχής τους στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού, αποτελεί πρακτικό μάθημα πολιτικής. Διδάσκει στους μαθητές το ρόλο του μοντέλου των δημόσιων υπηρεσιών, όχι το μοντέλο των μεγαλοεπιχειρηματιών. Όλα τα σχολεία λοιπόν, σε όλες τις βαθμίδες, θα πρέπει να χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό.

 1. Η εταιρεία παραγωγής τσιγάρων του RJ Reynolds τιμωρήθηκε το έτος 2002 με ποινή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διανομή δωρεάν δειγμάτων τσιγάρων σε εκδηλώσεις όπου παρευρίσκονταν νεαρά άτομα.

  Δείτε λεπτομέρειες στο

  http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm.

 2. Η νόμιμη διανομή λογισμικού εξασφαλίζεται από συγκεκριμένες άδειες χρήσης όπως η GPL.

  Δείτε λεπτομέρειες στο

  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

Ετικέτες: ,

Enabling High School Students in a Digital Age [using free & open software]: TEDxLancaster

It was an incredible honor and privilege to be selected to present our open source 1:1 laptop learning initiative and student apprenticeship program at the inaugural TEDxLancaster event on May 3, 2014. I hope I successfully captured the spirit of our program, and venerated our remarkable student tech team.

Watch the video presentation http://www.pennmanor.net/techblog/?p=1900.

 

Penn Manor School District

GitHub

Ετικέτες: , , ,

Η Lady Gaga εχει Ubuntu!

Σε συνέντευξη η Lady Gaga, ξάφνιασε και πάλι, όταν την ρώτησαν περί τεχνολογίας και υπολογιστών που από παλιότερες δηλώσεις της, έχει άμεση σχέση με αυτά.

Η απάντηση της τραγουδίστριας ήταν αφοπλιστική:

«Είμαι ένας …άπληστος χρήστης του Ubuntu»

Πιο συγκεκριμένα από τους δημοσιογράφους έγινε η ερώτηση αν κάνει χρήση Windows η MacOS.

«Δεν χρησιμοποιώ κανένα από αυτά τα δύο», απάντησε η τραγουδίστρια. «Χρησιμοποιώ το λειτουργικό σύστημα που ονομάζεται Ubuntu Linux. Πριν από κάποιους μήνες μου το συνέστησε φίλος, προκείμενου να αποφεύγω τις κακόβουλες επιθέσεις. Έκτοτε το χρησιμοποιώ συνέχεια! Είναι πραγματικά διασκεδαστικό!»

“Well you know, I’m neither into PCs or Macs, first of all. Secondly, I don’t like either of them; it’s like everybody uses them these days. I’m more into this thing called Ubuntu. Two months ago, a buddy of mine told me to use it to avoid getting hacked, and I’ve loved it since then. It’s really fun to use!”

Κάποιος πιο διαβασμένος δημοσιογράφος τη ρώτησε γιατί έκανε αυτή την επιλογή. Αν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος.

«Αγαπώ το Ubuntu, απάντησε, επειδή είναι μοναδικό! Σαν έμενα και τα μικρά τερατάκια μου. Είμαστε διαφορετικοί και φοβεροί!...»

I love Ubuntu because it’s unique, it’s so like me and my little monsters – we’re different, but we’re awesome!

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για τις σκέψεις της σχετικά με το Ανοιχτό Λογισμικό και τις αρχές του η Lady Gaga απάντησε:

«Είναι υπέροχο όταν τα πράγματα είναι δωρεάν. Νομίζω ότι με τον τρόπο του βοηθά πραγματικά τους ανθρώπους που δεν μπορούν να αγοράσουν υπολογιστές λόγω κόστους. Θα ήθελα πολύ να δω την Apple να κάνει κάτι τέτοιο … κάνουν σπουδαία προιόντα, αλλά δεν μπορούν όλοι να τα αγοράσουν «.

“It’s great when things are free. I think it kinda really helps people who can’t buy computers on their own.. I’d love to see Apple doing something like that … they make such great products but not everyone can buy them”.

Πηγή:

OSArena

ο ελληνικός ιστότοπος που υποστηρίζει το ελεύθερο λογισμικό

http://osarena.net/2011/04/kanto-opos-i-lady-gaga-vale-ubuntu.html

Ετικέτες: ,

Tα εργαστήρια πληροφορικής του 9ου & 19ου Γυμνασίου Περιστερίου με UBUNTU / LTSP

computer lab 9
computer lan 19

Και τα δύο εργαστήρια των γυμνασίων μας έχουν πλέον δίκτυο UBUNTU / LTSP.
Η εγκατάσταση του ελεύθερου λογισμικού [λειτουργικό σύστημα Ubuntu και το πρόγραμμα LTSP] έγινε από τον καθηγητή πληροφορικής Ανδρέα Παπακλεοβούλου, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει υπηρετήσει και στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ της Γ’ Αθήνας.

Το LTSP είναι ένα έργο ελεύθερου λογισμικού το οποίο στηρίζεται στην ιδέα του server based computing. Οι χρήστες ενός τοπικού δικτύου μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ίδιο υπολογιστή μέσω τερματικών. Τα τερματικά δε χρειάζεται να έχουν σκληρό δίσκο, μεγάλη επεξεργαστική ισχύ ή μνήμη. Γενικά ένας Η/Υ με 300 – 400 MHz επεξεργαστή, 64 MB ram, 100 mb/s κάρτα δικτύου, 8Mb κάρτα γραφικών είναι αρκετός για να διαδραματίσει το ρόλο του τερματικού (Thin Client, όπως λέγεται λόγω χαμηλών προδιαγραφών). Επιπλέον, έχουμε κεντρική διαχείριση λογισμικού και εφαρμογών, αφού τα προγράμματα και οι εφαρμογές εγκαθίστανται στον LTSP Server και γίνονται άμεσα διαθέσιμα στους LTSP Clients! Έτσι στην ουσία συντηρούμε μόνο ένα μηχάνημα και δεν ασχολούμαστε με τοπικές εγκαταστάσεις.

Ως Thin Clients μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παλαιοί υπολογιστές του εργαστηρίου. Η νέα έκδοση του Ubuntu / LTSP (10.04 – Lucid Lynx) υποστηρίζει και fat clients οπότε αν έχουμε πιο σύγχρονους υπολογιστές χρησιμοποιούνται οι τοπικοί πόροι του κάθε μηχανήματος εκτός από τον σκληρό τους δίσκο. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για LTSP – Fat Clients.
Δείτε τι κερδίζουμε με αυτή τη διαδικασία στην παρακάτω εικόνα από τον ιστότοπο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

LTSP

Λεπτομερή οδηγό εγκατάστασης (ο οποίος υποστηρίζεται από την υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ του Υπουργείου Παιδείας καθώς και από την εταιρία ΕΛΛΑΚ)
θα βρείτε στο εξαιρετικό συνεργατικό χώρο wiki
http://wiki.ubuntu-gr.org/sch-scripts

Η εφαρμογή sch-scripts αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη ρύθμιση ενός σχολικού εργαστηρίου βασισμένου στο ελεύθερο λογισμικό. Η υλοποιούμενη λύση βασίζεται στην τεχνολογία LTSP, όπου η διαχείριση του εργαστηρίου γίνεται από τον εξυπηρετητή (server), ενώ όλοι οι υπολογιστές πελάτες (clients) αντλούν τις πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας τους από εκεί. Όλα τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στον εξυπηρετητή και οι πελάτες είναι δυνατόν να λειτουργούν ακόμα και χωρίς σκληρό δίσκο.

Δείτε επίσης και το Στέκι των Πληροφορικών
http://users.sch.gr/alkisg/tosteki/index.php

Στη σχολική βιβλιοθήκη μας υπάρχει μικρό δίκτυο UBUNTU/LTSP ήδη από τον Ιούνιο του 2009.
Το δίκτυο αυτό είχε εγκατασταθεί από συναδέλφους εκπαιδευτικούς, μέλη της Ένωσης Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδος HELLUG.

Ετικέτες: , ,

Mάθημα “Ιμπρεσιονισμός” στη σχολική βιβλιοθήκη.


Τη Δευτέρα 6/12/2010, έγινε μάθημα καλλιτεχνικών από την Φανή Καλογιαννίδου του 19ου Γυμνασίου Περιστερίου, στη σχολική βιβλιοθήκη με χρήση πινάκων ζωγράφων του Ιμπρεσιονισμού, που βρήκαμε στην Europeana.
Ο πολύτιμος αυτός ιστότοπος είναι μια πραγματική κιβωτός της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
που μας προσφέρει έργα από βιβλιοθήκες και μουσεία ολόκληρης της γηραιάς ηπείρου.

Τα έργα που είδαμε στο μάθημα μπορείτε να τα δείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες
[αντιγράψτε / κολλήστε οποιοδήποτε από τα παρακάτω URL στο φυλλομετρητή σας και πατήστε Enter]

1. http://www.abcgallery.com/M/manet/manet21.html
2. http://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/IPS4GY/90-003337.jpg
3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Manet_-_Gartenweg_in_Rueil.jpg
1. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/monet/first/monet.parasol.jpg
2. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/monet/waterlilies/monet.wl-1906.jpg
3. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/monet/last/monet.martin.jpg
4. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/renoir/portraits/renoir.fournaise.jpg
5. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.classe-danse.jpg
6. http://muza-chan.net/aj/poze-weblog/hokusai-asakusa-honganji-temple.jpg
7. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.dance-class.jpg
8. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.dance-opera.jpg
9. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.etoile.jpg
10. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/degas/ballet/degas.rehearsal.jpg
11. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/gogh/self/gogh.self-whitney.jpg
12. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/gogh/irises/gogh.irises-amsterdam.jpg
13. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/gogh/starry-night/gogh.starry-night.jpg
14. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/gauguin/gauguin.arearea.jpg
15. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/gauguin/gauguin.nave-moe.jpg
16. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/whistler/i/mother.jpg
17. http://ibiblio.org/wm/paint/auth/cezanne/st-victoire/cezanne.lauves-802.jpg
18. http://fcw.needham.k12.ma.us/~betty_morgan/webquest/cubism1/cubism1-Thumbnails/7.jpg

Το ερωτηματολόγιο σε μορφή παιχνιδιού/κουίζ
στην ηλεκτρονική τάξη του ΠΣΔ
http://eclass.sch.gr/courses/G666129/
[πάτησε το εικονίδιο ΑΣΚΗΣΕΙΣ]

Η παρουσίαση του μαθήματος έγινε στη σχολική βιβλιοθήκη με χρήση
ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα [ΕΛ/ΛΑΚ]:
λειτουργικό σύστημα: GNU/Linux Trisquel 4.0 [σε ‘ζωντανό” στικάκι]
φυλλομετρητής διαδικτύου: Mozilla Firefox 3.6.10
επεξεργαστής κειμένου: OpenOffice Writer 3.2
επεξεργαστής εικόνας: Gimp 2.6

Ετικέτες: , , ,

Διαγωνισμός Google Code-in για μαθητές (έργο GNOME)


Το Google Code In 2010 είναι ένας διαγωνισμός της Google που απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου/λυκείου κάτω των 18 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να εκτελέσουν μικρές εργασίες για ελεύθερου λογισμικού λογισμικού ανοικτού κώδικα [ΕΛ/ΛΑΚ]. Οι εργασίες μπορούν να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, γραφικά, τεκμηρίωση, μεταφράσεις, κτλ.
Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 22 Νοεμβρίου 2010 και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2011.
Τα έπαθλα θα είναι 1 μπλουζάκι για όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς 1 εργασία, $100 δολάρια (περίπου 75€) για όσους ολοκληρώσουν τρεις εργασίες, $200 δολάρια για όσους ολοκληρώσουν έξι, κτλ. Επίσης, 10 έπαθλα για τους μεγάλους νικητές, που προκύπτουν από αξιολόγηση του αριθμού και της ποιότητας των εργασιών τους.
Για να μπορέσετε να λάβετε έπαθλα θα πρέπει να δηλώσετε το πραγματικό σας όνομα και διεύθυνση (αν και δε δημοσιοποιούνται) και να υποβάλετε μια βεβαίωση από τον κηδεμόνα σας ότι σας επιτρέπει να συμμετάσχετε.
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό του διαγωνισμού.

Ως ελληνική κοινότητα GNOME λαμβάνουμε μέρος στο Google Code In 2010, με μια σειρά από μεταφραστικές εργασίες.

Πώς θα συμμετάσχετε:

1. Μπορείτε να δείτε το σύνολο τον διαθέσιμων εργασιών στη σελίδα list all tasks (περιμένετε να φορτωθεί η σελίδα διότι φορτώνει όλες τις διαθέσιμες εργασίες).
2. Eκεί που αναφέρει Tag γράφετε «Greek» και πατάτε Enter για να φιλτράρετε ως προς τις ελληνικές εργασίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρείς εργασίες για μεταφράσεις διαθέσιμες, και τρεις έχουν ήδη κατοχυρωθεί.
Υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσουμε περισσότερες, ανάλογα με το ενδιαφέρον.
3. Το επόμενο βήμα είναι να γραφτείτε στο σύστημα (παρακαλώ, μη χρησιμοποιείτε το ονοματεπώνυμό σας ως public name) και να δηλώσετε ότι θέλετε να λάβετε μέρος σε μια από τις εργασίες. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να έχετε δηλωμένη ΜΟΝΟ μία εργασία. Ωστόσο, μόλις την τελειώσετε, μπορείτε να αναλάβετε και άλλη. Δεν υπάρχει όριο στο συνολικό αριθμό εργασιών που μπορείτε να ολοκληρώσετε.
4. Στείλτε μήνυμα στη λίστα gnome.gr για να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή σας (ή pm σε εμένα).
5. Ξεκινήστε να μεταφράζετε, ακολουθώντας τις οδηγίες στο wiki του gnome-gr.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει όριο χρόνου. Θα έχετε στη διάθεσή σας όσες ώρες αναφέρονται στο πεδίο Total hours. Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η εργασία, θα σας σταλεί υπενθύμιση μέσω email και μία παράταση 24 ωρών.

Για κάθε ερώτηση, γραφτείτε στη λίστα ταχυδρομείου gnome.gr και στείλτε μήνυμα εκεί.

Ετικέτες: , , ,

Γραμματοσειρές για Ubuntu των φορητών της ψηφιακής τάξης

Όσα παιδιά είχαν παραλάβει την περσινή σχολική χρονιά τους φορητούς της Ψηφιακής Τάξης με διπλή εκκίνηση (dual boot),
μπορούν να προσθέσουν ελληνικές γραμματοσειρές [GREEK FONTS]
κατεβάζοντάς τες δωρεάν, μέσω του Κέντρου λογισμικού ubuntu
διαλέγοντάς το από τις εφαρμογές.

Ετικέτες: , ,

Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2010

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει συνέδριο με θέμα “ΕΛ/ΛΑΚ: Επιχειρηματικότητα, Δημόσιος Τομέας, Εκπαίδευση & Έρευνα”.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Μαΐου 2010 στην Αθήνα (ΕΜΠ), ενώ την Κυριακή 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες ημερίδες σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ανακοινωθεί στο conf.ellak.gr

Για την καλύτερη οργάνωση του συνεδρίου καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συνέδριο να εγγραφούν στο http://www.ellak.gr/index.php?option=com_comprofiler&task=registers  δηλώνοντας την πόλη της προτίμησης τους.

Ειδικότερα για τα workshops  επειδή οι αίθουσες είναι περιορισμένης χωρητικότητας, θα διανεμηθούν ανάλογα με το ενδιαφέρον συμμετοχής και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Ετικέτες: , ,

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση