Η ψηφιακή Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων του Ι Ε Π περιέχει 5.979 βιβλία.

http://elibrary.iep.edu.gr/iep/collection/browse/index.html