[ετυμολογία, ομονυμία, πολυσημία, ύφος, προφορά, ορθογραφία, συνωνυμία, σύμπλοκα]

 

´Ασκηση 9 αγγλικών λεξικών στο διαδίκτυο

 

Σημειώστε την απάντηση & το διαδικτυακό λεξικό / εφαρμογή

που χρησιμοποιήσατε για να τη βρείτε.

 

1    “spoke” τι σημαίνει όταν είναι ουσιαστικό;

 

2    “ear” τι σχέση έχει με το καλαμπόκι;

 

3    Πώς λέγεται η “γουρούνα” [μηχανάκι με χοντρές ρόδες];

 

4    Ποιο είναι το αγγλικό συνώνυμο της λέξης “mortician”;

 

5    Ποια απο τις δύο ορθογραφίες είναι η επίσημη;

all right    alright

 

6    lieutenant    H αμερικανική ή η αγγλική προφορά της λέξης περιέχει τον ήχο /f/;

 

7    Ποιο ζώο προφέρεται ακριβώς όπως η λέξη “you”;        [θηλυκό / θηλαστικό]

 

8    Πώς λέγεται ο “μάζουλας”;        [το σύνθετο περιέχει τη λέξη “pack”]

 

9    Πώς λέγεται το ζώο “οδόβαινος “;
10    Ποια είναι η ετυμολογία της λέξης “austere”;
11    Ποια είναι η “αργκό” σημασία της λέξης “cat”;

 

12   Πού θα βρούμε αρνητικά επίθετα για τη λέξη «house»;

 

 

Ως διαμοιρασμένο έγγραφο Google [σε μορφή pdf]

https://docs.google.com/document/d/1d2GDa7_jepGPuxuT0YyYbg9KBRX0C-tDzMPlnvydF5w/edit

 

Άλλες ασκήσεις με λεξικά

στην η-τάξη του 4ου ΓΕ.Λ Ιλίου στο ΠΣΔ

http://eclass.sch.gr/modules/document/document.php?course=G666116

 

Λεπτομερής κατάλογος δωρεάν διαδικτυακών λεξικών αγγλικής

https://docs.google.com/document/d/1kt9qQFNLdxl8SYV7t9uzzCJqYf_Gnbm6uq9diCSvQRQ/edit#heading=h.p3iakdksvumt