Μπορείτε να διαγωνιστείτε στην ιστοσελίδα της Guardian,

ή στην ιστοσελίδα http://www.theuktest.com/life-in-the-uk-test/6.