Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2011 17:27

Για πρώτη φορά δοκιμάσαμε σήμερα τη χρήση διαμοιρασμένου εγγράφου

Google doc

σε συνδιδασκαλία μαθήματος θρησκευτικών στη σχολική βιβλιοθήκη.

Ο μαθητής Γιώργος Ποδάρας κρατούσε σημειώσεις σε πραγματικό χρόνο,

οι οποίες βοηθούσαν και τους συμμαθητές τους,

καθώς οι οποιεσδήποτε διορθώσεις από τους δύο καθηγητές

γίνονταν ταυτόχρονα και προβάλλοταν με τον βιντεοπροβολέα.

Έτσι οι μαθητές έχουν αποθηκευμένη στο «σύννεφο»

την ψηφιοποιημένη σελίδα σημειώσεων του σημερινού μαθήματος.

Στη φωτογραφία, ο υπεύθυνος της σχολικής βιβλιοθήκης προβάλλει στο διαδίκτυο

το ψηφιοποιημένο υλικό του μαθήματος,

και ο μαθητής, από υποφορητό, πληκτρολογεί με τη διαδικτυακή εφαρμογή

Google docs.

 

σχολικό έτος 2010-2011

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΝΛΙΟΘΗΚΗ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ