Η πρώτη ίσως ζωγραφιά-δώρο στη σχολική βιβλιοθήκη,

από πρωτάκι.

Οι εργασίες αυτές των μαθητών αναρτώνται σε κάποια

μεριά στη βιβλιοθήκη

και όταν παλιώνουν φυλάγονται σε ειδική θήκη.