Στον ιστότοπο του περίφημου αμερικάνικου λεξικού

 

MERRIAM-WEBSTER ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY

 

μπορείτε να παίξετε ένα λεξιλογικό παιχνίδι ταχύτητας

 

όπου διαλέγετε τη σωστή λέξη για το εικονιζόμενο αντικείμενο.

 

Μάλιστα αν έχετε κάνει login στο λεξικό

 

η βαθμολογία σας μπαίνει στον κατάλογο των επιτυχόντων.