Εγκαινιάσαμε και τον πίνακα ανακοινώσεων

του προγράμματος

«Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

με το γραφίτι των μαθητριών του Γ3 [2013-2014]

Νεφέλης Μούρτου & Ελβίρας Όπρισκ

«15 gym perist rocks».