Η μαθήτρια του Γ2 [2013-2014], Αγάπη Καλάρη,

στα πλαίσια του μαθήματος ΣΕΠ

[σχολικός & επαγγελματικός προσαναστολισμός],

συγκέντρωσε πληροφορίες από το διαδίκτυο

σχετικά με την προσφερόμενη σήμερα

μεταγυμνασιακή εκπαίδευση.

 

Διαβάστε την εργασία τηςως διαμοιρασμένο έγγραφο,

σε μορφή pdf.