Στη σελίδα 17 του THINK TEEN 1 Αρχάριοι S/B

υπάρχει μία άσκηση, όπου οι μαθητές

γράφουν για κάποιο αντικείμενο που αγαπούν

χωρίς να το αναφέρουν [σαν γρίφος].

Η μαθήτρια του Α3 2012-2013, Λαψάνη Ευαγγελία,

μεταφέρει για την ιστοσελίδα μας

το κειμενάκι που γράψαμε σήμερα στον πίνακα,

συνεργασία όλου του τμήματος Α3/Α4.

 

«A thing that I love is my new gadget.

It is very small.

It is white and you can surf the Internet with it.

You can also download programs and games.

It hasn’t got a keyboard.

 

What is it?

(A cell phone)»