Η ΥπερΔι@ύγεια είναι μια μηχανή αναζήτησης που ψάχνει σε όλα τα έγγραφα που αναρτώνται στο πρόγραμμα Δι@ύγεια. Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Αναζήτηση στο περιεχόμενο των PDF που αναρτώνται στην Δι@ύγεια.
  • Πρόσβαση σε αντίγραφα των τελευταίων εγγράφων που αναρτώνται στην Δι@ύγεια. (Πολύ χρήσιμο όταν πέφτει η Δι@ύγεια).

Γιατί δημιουργήθηκε;

Διότι παρά το γεγονός ότι η Δι@ύγεια είναι μια καλή αρχή, έχει προβλήματα αξιοπιστίας και δεν διαθέτει καλές υπηρεσίες αναζήτησης.

Η προσέγγιση της ΥπερΔιαύγειας:

Η ΥπερΔιαύγεια χρησμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες αναζήτησης και Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) με σκοπό την ακρίβεια και τηνταχύτητα των αποτελεσμάτων.

Για ποιόν;

Για όλους τους πολίτες! Τα Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα αποτελούν κτήμα όλων μας (άρθρο 5 Α του Συντάγματος).