Δείτε την παρουσίαση «Πώς ψάχνω σε ένα βιβλίο»

στην ηλεκτρονική τάξητου γυμνασίου μας

για να δείτε τι πληροφορίες κρύβονται

σε λένα βιβλίο

&

πώς τις βρίσκουμε γρήγορα.

 

[Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση διαδικτυακά από το dropbox.]