Παράδειγμα δυσκολίας κωδικού

Προσέξτε ότι ο συνετός χρήστης διαδικτύου χρησιμοποιεί κωδικό με εντελώς μη προβλέψιμους χαρακτήρες.

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ 1

 

e3u8l

 

5 χαρακτήρες

[αλφαριθμητικοί, μόνο μικρά γράμματα: 26 γράμματα +10 ψηφία = 36 πιθανά σύμβολα]

Άρα, 36 εις την 5η δύναμη… χρειάζονται
60 466 176 συνδυασμοί για να αποκρυπτογραφηθεί

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ 2

 

hs05elc2GJ,.$

 

13 χαρακτήρες

[αλφαριθμητικοί, κεφαλαία και μικρά γράμματα: 52 γράμματα +10 ψηφία + 13 άλλα σύμβολα =

75 πιθανά σύμβολα]

Άρα, 75 εις την 13η δύναμη… χρειάζονται

2.3757264 × 1024 συνδυασμοί για να αποκρυπτογραφηθεί!!!

 

Με άλλα λόγια:

36^5=60466176=6,0466176*10^7
75^13=2375726401805877685546875=2.3757264*10^24
οπότε
ο δεύτερος κωδικός είναι:
3,93*10^16=39.300.000.000.000.000  φορές ισχυρότερος από τον πρώτο !!!
Θέλετε να λύσετε τη σχετική άσκηση;

Διαβάστε επίσης το άρθρο

Στασινόπουλος, Α. (2011). Η αφάλεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά επιτακτική ανάγκη! Linux inside. Ο κόσμος του ανοικτού λογισμικού. Τεύχος 1. Μάρτιος-Απρίλιος 2011

 

[Ευχαριστώ το φυσικό Γιάννη Φιορεντίνο, καθηγητή φυσικής στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου, για τις παρατηρήσεις.]