ΚΩΔΙΚΟΙ   [passwords]

 

Κρυφοί

Δεν τους αποθηκεύουμε στον υπολογιστή

Μοναδικοί (όχι ο ίδιος για όλες τις υπηρεσίες)

Τους αλλάζουμε τακτικά

Να έχουν πάνω από οκτώ χαρακτήρες

Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς χαρακτήρες

(όχι μόνο αλφαριθμητικά σύμβολα)

Χρησιμοποιούμε κεφαλαία & μικρά γράμματα

Όχι ολόκληρες λέξεις

Επίσης

 

Κλειδώνουμε τον υπολογιστή μας με κωδικό.

Δεν αφήνουμε τον υπολογιστή ανοικτό όταν

φεύγουμε.

Αποθηκεύουμε όλες τις ενημερώσεις ασφαλείας

του λειτουργικού.

Χρησιμοποιούμε μόνο την τελευταία [ενημερωμένη] έκδοση του φυλλομετρητή μας:

Mozilla Firefox ή

Google Chromium / Chrome

Χρησιμοποιώντας Linux έχουμε πολύ καλή προστασία από ιούς & κακόβουλο λογισμικό!