Ο μαθητής του Β2 2012-2013, Σπύρος Καούκης, χρησιμοποίησε το άρθρο της

Βικιπαίδειας «Νικηφόρος Α‘»

για να εξηγήσει γιατί η η βασιλεία του αυτοκράτορα

θεωρήθηκε παράνομη [σ. 32 του σχολικού εγχειριδίου].

 

[Χρυσό νόμισμα με εικόνα της Ειρήνης της Αθηναίας 797-802]

 

«Η  βασιλεία του Νικηφόρου Α’ θεωρείται παράνομη διότι,

για να αποκτήσει την εξουσία, ανέτρεψε  τη νόμιμη αυτοκράτειρα Ειρήνη το 802,

για να μην της επιτρέψει να παντρευτεί τον Καρλομάγνο.

Ο Καρλομάγνος φυσικά θα ισχυροποιούσε πολύ τη θέση του, με αυτόν τον γάμο.»

 

 

[Το κράτος του Καρλομάγνου 768-814]

 

Ας θυμηθούμε ότι τα Χριστούγεννα του  800,

ο πάπας Λέων Γ’ έστεψε τον Καρλομάγνο «Αυτοκράτορα των Ρωμαίων»,

τίτλο που είχε μόνον ο βυζαντινός αυτοκράτορας.

Ένας γάμος του Καρλομάγνου με την Ειρήνη θα οδηγούσε πιθανόν σε μια ανασύσταση της

παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπο δυτικό ηγεμόνα,

πράγμα που βέβαια οι Βυζαντινοί ήθελαν να αποφύγουν πάση θυσία.

 

Μανόλης Νίνος